I 1 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Техничко цртање Прва група иницијални тест 2. 9. 2021. 1/09
Техничко цртање Друга група иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Математика блиц тест 8. 9. 2021. 2/09
Српски језик и књижевност иницијални тест 9. 9. 2021. 2/09
Рачунарство и информатика Прва група иницијални тест 14. 9. 2021. 3/09
Рачунарство и информатика Друга група иницијални тест 16. 9. 2021. 3/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 30. 9. 2021. 5/09
Математика контролни задатак 4. 10. 2021. 2/10
Рачунарство и информатика Прва група практичан рад 5. 10. 2021. 2/10
Биологија контролни задатак 6. 10. 2021. 2/10
Рачунарство и информатика Друга група практичан рад 7. 10. 2021. 2/10
Енглески језик контролни задатак 22. 10. 2021. 4/10
Математика писмени задатак 27. 10. 2021. 5/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 3. 12. 2021. 1/12
Српски језик и књижевност тестирање 23. 12. 2021. 4/12
Механика писмени задатак 24. 12. 2021. 4/12
I 2 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Рачунарство и информатика Друга група иницијални тест 15. 9. 2021. 3/09
Енглески језик контролни задатак 28. 9. 2021. 5/09
Математика писмена вежба 1. 10. 2021. 1/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 5. 10. 2021. 2/10
Рачунарство и информатика Друга група практичан рад 6. 10. 2021. 2/10
Српски језик и књижевност блиц тест 12. 10. 2021. 3/10
Основе електротехнике тестирање 20. 10. 2021. 4/10
Енглески језик контролни задатак 21. 10. 2021. 4/10
Основе електротехнике контролни задатак 26. 10. 2021. 5/10
Математика писмени задатак 27. 10. 2021. 5/10
Енглески језик писмени задатак 9. 11. 2021. 2/11
I 3 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 2. 9. 2021. 1/09
Историја иницијални тест 6. 9. 2021. 2/09
Математика блиц тест 9. 9. 2021. 2/09
Биологија контролни задатак 30. 9. 2021. 5/09
Српски језик и књижевност блиц тест 1. 10. 2021. 1/10
Математика контролни задатак 5. 10. 2021. 2/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 10. 2021. 2/10
Енглески језик контролни задатак 11. 10. 2021. 3/10
Основе електротехнике контролни задатак 18. 10. 2021. 4/10
Математика писмени задатак 28. 10. 2021. 5/10
Основе електротехнике контролни задатак 15. 11. 2021. 3/11
Енглески језик писмени задатак 19. 11. 2021. 3/11
Основе електротехнике писмени задатак 21. 12. 2021. 4/12
I 4 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Математика блиц тест 10. 9. 2021. 2/09
Принципи економије контролни задатак 29. 9. 2021. 5/09
Математика контролни задатак 1. 10. 2021. 1/10
Биологија контролни задатак 6. 10. 2021. 2/10
Историја тестирање 7. 10. 2021. 2/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 10. 2021. 2/10
Рачуноводство Прва група писмени задатак 19. 10. 2021. 4/10
Рачуноводство Друга група писмени задатак 19. 10. 2021. 4/10
Математика писмени задатак 29. 10. 2021. 5/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 2. 12. 2021. 1/12
Рачуноводство Прва група писмени задатак 28. 12. 2021. 5/12
Рачуноводство Друга група писмени задатак 28. 12. 2021. 5/12
I 5 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 3. 9. 2021. 1/09
Српски језик и књижевност блиц тест 17. 9. 2021. 3/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 1. 10. 2021. 1/10
Енглески језик контролни задатак 12. 10. 2021. 3/10
Математика писмени задатак 25. 10. 2021. 5/10
Енглески језик писмени задатак 2. 11. 2021. 1/11
I 6 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност писмени задатак 6. 10. 2021. 2/10
Основе електротехнике писмена вежба 14. 10. 2021. 3/10
Математика писмени задатак 27. 10. 2021. 5/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 12. 2021. 2/12
Основе електротехнике контролни задатак 16. 12. 2021. 3/12
I 7 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 8. 9. 2021. 2/09
Рачунарство и информатика Друга група иницијални тест 14. 9. 2021. 3/09
Рачунарство и информатика Прва група иницијални тест 14. 9. 2021. 3/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 1. 10. 2021. 1/10
Рачунарство и информатика Прва група практичан рад 5. 10. 2021. 2/10
Рачунарство и информатика Друга група практичан рад 5. 10. 2021. 2/10
Математика писмени задатак 21. 10. 2021. 4/10
Енглески језик контролни задатак 22. 10. 2021. 4/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 3. 12. 2021. 1/12
Математика писмени задатак 9. 12. 2021. 2/12
Српски језик и књижевност тестирање 22. 12. 2021. 4/12
I 8 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Рачунарство и информатика Друга група иницијални тест 16. 9. 2021. 3/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 27. 9. 2021. 5/09
Рачунарство и информатика Друга група практичан рад 7. 10. 2021. 2/10
Математика писмени задатак 21. 10. 2021. 4/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 29. 11. 2021. 5/11
Математика писмени задатак 9. 12. 2021. 2/12
Српски језик и књижевност тестирање 20. 12. 2021. 4/12
II 1 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 3. 9. 2021. 1/09
Технологија обраде иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Механика контролни задатак 22. 9. 2021. 4/09
Машински елементи графички рад 27. 9. 2021. 5/09
Математика контролни задатак 30. 9. 2021. 5/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 6. 10. 2021. 2/10
Енглески језик контролни задатак 19. 10. 2021. 4/10
Математика писмени задатак 25. 10. 2021. 5/10
Механика писмени задатак 23. 12. 2021. 4/12
II 2 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 3. 9. 2021. 1/09
Историја тестирање 28. 9. 2021. 5/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 1. 10. 2021. 1/10
Математика писмена вежба 6. 10. 2021. 2/10
Енглески језик контролни задатак 14. 10. 2021. 3/10
Основе електротехнике тестирање 25. 10. 2021. 5/10
Математика писмени задатак 28. 10. 2021. 5/10
Енглески језик писмени задатак 9. 11. 2021. 2/11
Основе електротехнике тестирање 30. 11. 2021. 5/11
Основе електротехнике писмени задатак 14. 12. 2021. 3/12
II 3 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 6. 9. 2021. 2/09
Математика контролни задатак 30. 9. 2021. 5/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 5. 10. 2021. 2/10
Електроника писмена вежба 6. 10. 2021. 2/10
Енглески језик контролни задатак 13. 10. 2021. 3/10
Основе електротехнике тестирање 25. 10. 2021. 5/10
Математика писмени задатак 26. 10. 2021. 5/10
Енглески језик писмени задатак 17. 11. 2021. 3/11
Основе електротехнике тестирање 29. 11. 2021. 5/11
Основе електротехнике писмени задатак 13. 12. 2021. 3/12
II 4 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Пословна информатика Друга група иницијални тест 17. 9. 2021. 3/09
Пословна информатика Прва група иницијални тест 17. 9. 2021. 3/09
Математика контролни задатак 29. 9. 2021. 5/09
Историја тестирање 1. 10. 2021. 1/10
Пословна информатика Прва група практичан рад 8. 10. 2021. 2/10
Пословна информатика Друга група практичан рад 8. 10. 2021. 2/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 10. 2021. 3/10
Енглески језик контролни задатак 21. 10. 2021. 4/10
Математика писмени задатак 26. 10. 2021. 5/10
Пословна информатика Друга група тестирање 29. 10. 2021. 5/10
Пословна информатика Прва група тестирање 29. 10. 2021. 5/10
Рачуноводство Прва група писмени задатак 4. 11. 2021. 1/11
Рачуноводство Друга група писмени задатак 4. 11. 2021. 1/11
Енглески језик писмени задатак 18. 11. 2021. 3/11
II 5 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Маркетинг у трговини контролни задатак 30. 9. 2021. 5/09
Математика писмени задатак 18. 10. 2021. 4/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 28. 10. 2021. 5/10
Математика писмени задатак 6. 12. 2021. 2/12
II 6 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик контролни задатак 28. 9. 2021. 5/09
Математика контролни задатак 4. 10. 2021. 2/10
Основе електротехнике контролни задатак 14. 10. 2021. 3/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 10. 2021. 4/10
Математика писмени задатак 25. 10. 2021. 5/10
Енглески језик писмени задатак 9. 11. 2021. 2/11
Основе електротехнике писмена вежба 14. 12. 2021. 3/12
II 7 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Машински елементи контролни задатак 17. 9. 2021. 3/09
Математика писмени задатак 20. 10. 2021. 4/10
Енглески језик контролни задатак 22. 10. 2021. 4/10
Математика писмени задатак 8. 12. 2021. 2/12
II 8 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Математика контролни задатак 4. 10. 2021. 2/10
Енглески језик контролни задатак 19. 10. 2021. 4/10
Математика писмени задатак 25. 10. 2021. 5/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 1. 11. 2021. 1/11
Српски језик и књижевност тестирање 20. 12. 2021. 4/12
III 1 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Практична настава Друга група – Весна иницијални тест 6. 9. 2021. 2/09
Практична настава Прва група – Нада иницијални тест 6. 9. 2021. 2/09
Српски језик и књижевност иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Машински елементи графички рад 21. 9. 2021. 4/09
Математика контролни задатак 29. 9. 2021. 5/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 5. 10. 2021. 2/10
Енглески језик контролни задатак 14. 10. 2021. 3/10
Математика писмени задатак 26. 10. 2021. 5/10
Енглески језик писмени задатак 18. 11. 2021. 3/11
III 2 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Социологија тестирање 29. 9. 2021. 5/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 4. 10. 2021. 2/10
Енглески језик контролни задатак 13. 10. 2021. 3/10
Математика писмени задатак 26. 10. 2021. 5/10
Енглески језик писмени задатак 17. 11. 2021. 3/11
Српски језик и књижевност писмени задатак 6. 12. 2021. 2/12
III 3 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност писмени задатак 6. 10. 2021. 2/10
Електроника писмена вежба 8. 10. 2021. 2/10
Енглески језик контролни задатак 13. 10. 2021. 3/10
Математика писмени задатак 27. 10. 2021. 5/10
Енглески језик писмени задатак 19. 11. 2021. 3/11
Српски језик и књижевност писмени задатак 1. 12. 2021. 1/12
III 4 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 6. 9. 2021. 2/09
Математика контролни задатак 1. 10. 2021. 1/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 4. 10. 2021. 2/10
Национална економија контролни задатак 5. 10. 2021. 2/10
Електронско пословање тестирање 12. 10. 2021. 3/10
Енглески језик контролни задатак 19. 10. 2021. 4/10
Математика писмени задатак 29. 10. 2021. 5/10
Рачуноводство Прва група писмени задатак 2. 11. 2021. 1/11
Рачуноводство Друга група писмени задатак 5. 11. 2021. 1/11
III 5 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 10. 2021. 5/10
Енглески језик писмени задатак 4. 11. 2021. 1/11
Математика писмени задатак 9. 11. 2021. 2/11
III 6 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Технологија машинске обраде на конвенционалним машинама Друга група –  Нада иницијални тест 2. 9. 2021. 1/09
Српски језик и књижевност иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Технологија машинске обраде на нумерички управљаним машинама Друга група – Нада иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 2. 11. 2021. 1/11
Математика писмени задатак 11. 11. 2021. 2/11
Изабрана поглавља математике писмени задатак 17. 11. 2021. 3/11
Српски језик и књижевност тестирање 21. 12. 2021. 4/12
III 7 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Предузетништво Прва група – Нада иницијални тест 1. 9. 2021. 1/09
Српски језик и књижевност иницијални тест 9. 9. 2021. 2/09
Технологија заварених конструкција Прва група Цеца Карић тестирање 15. 9. 2021. 3/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 4. 11. 2021. 1/11
Математика писмени задатак 10. 11. 2021. 2/11
Српски језик и књижевност тестирање 22. 12. 2021. 4/12
IV 1 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 9. 9. 2021. 2/09
Дигитални системи и процесни рачунари Прва група иницијални тест 13. 9. 2021. 3/09
Дигитални системи и процесни рачунари Друга група иницијални тест 13. 9. 2021. 3/09
Математика контролни задатак 23. 9. 2021. 4/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 30. 9. 2021. 5/09
Енглески језик контролни задатак 18. 10. 2021. 4/10
Математика писмени задатак 27. 10. 2021. 5/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 2. 12. 2021. 1/12
Српски језик и књижевност тестирање 20. 12. 2021. 4/12
IV 2 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност писмени задатак 5. 10. 2021. 2/10
Економика и организација предузећа тестирање 11. 10. 2021. 3/10
Енглески језик контролни задатак 15. 10. 2021. 3/10
Математика писмени задатак 29. 10. 2021. 5/10
Енглески језик писмени задатак 19. 11. 2021. 3/11
IV 3 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Социологија са правима грађана тестирање 29. 9. 2021. 5/09
Математика контролни задатак 4. 10. 2021. 2/10
Предузетништво Прва група тестирање 6. 10. 2021. 2/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 10. 2021. 2/10
Енглески језик контролни задатак 12. 10. 2021. 3/10
Математика писмени задатак 29. 10. 2021. 5/10
Енглески језик писмени задатак 22. 11. 2021. 4/11
Српски језик и књижевност писмени задатак 3. 12. 2021. 1/12
IV 4 – Распоред писаних провера
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Математика контролни задатак 30. 9. 2021. 5/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 10. 2021. 2/10
Енглески језик контролни задатак 14. 10. 2021. 3/10
Математика писмени задатак 29. 10. 2021. 5/10
Рачуноводство Прва група писмени задатак 3. 11. 2021. 1/11
Рачуноводство Друга група писмени задатак 5. 11. 2021. 1/11
Статистика Друга група контролни задатак 8. 11. 2021. 2/11
Статистика Прва група контролни задатак 10. 11. 2021. 2/11
Енглески језик писмени задатак 18. 11. 2021. 3/11