1. Вечити борац – лик Сантијага из романа „Старац и море“

2. Хамлетове моралне дилеме

3. Камијев Мерсо, странац међу странцима

4. Човечност, милосрђе, самилост и љубав у поезији Десанке Максимовић

5. Симболика драме „Чекајући Годоа“

6. Мотив апсурда у делима Камија, Борхеса и Бекета

7. Неподношљива усамљеност човека у делима савремене књижевности

8. Мисли и поруке Андрићеве „Проклете авлије“

9. Савремени свет и човек у књижевности 20. века

10. Личне и колективне драме у делима Андрића и Ћосића

11. Мотиви самоће и страха у делима савремене књижевности

12. „Човек може бити уништен, али не и побеђен“ (Хемингвеј)

13. „Смрт ма кога човека смањује мене, јер ја сам обухваћен човечанством“ (Џ. Дон)

14. „На човеку треба све да је лепо: и лице и тело и одело и душа“ (Чехов)

15. „Спас је у освајању љубави и човјечности“ (М. Селимовић)

16. „Свет је пун замки кад си без ослонца“ (М. Селимовић)

17. „Љубав је тако сама и тако пуна света“ (О. Давичо)

18. „Ни у чему што нам се дешава нисмо сами, ни први, ни једини“ (И. Андрић)

19. Живот, то нису дани који су прошли, већ они које смо запамтили

20. Не одустај никада од својих снова, прати знакове