Skip to main content

ДРУГИ ПИЛОТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ 5-8.АПРИЛ 2022.ГОДИНА

 

Полагање испита

 

5.4.2022.године- уторак-  Испит из Српског језика и књижевности
од 12-15.00 часова – према истакнутом распореду ученика по учионицама (истакнуто на огласним таблама школе и у групи одељењски старешина одељење)

6.4.2022.године- среда-  Испит из Математике
од 12-15.00 часова – према истакнутом распореду ученика по учионицама (истакнуто на огласним таблама школе и у групи одељењски старешина одељење)

8.4.2022.године- петак-  Теоријски део стручних испита за одељења 4/1, 4/2 и 4/3

од 12-15.00 часова – према истакнутом распореду ученика по учионицама (истакнуто на огласним таблама школе и у групи одељењски старешина одељење)

 

 

Сатница у испитним данима

 

11.00

Председник/ца ШМК-а држи информативни састанак са дежурним наставницима.

11.20

Председник/ца ШМК-а затворене кесе са тестовима за тај дан предаје дежурним наставницима.

11.30–11.45

Дежурни наставници/це одлазе у просторије намењене полагању испита.

Ученици/це улазе и седају на своја места.

Дежурни наставници проверавају њихов идентитет.

11.45

Дежурни наставници отварају кесе са тестовима и деле их ученицима.

Ученици шифрирају тестове у складу са упутством.

12.00

Почиње полагање теста.

15.00

Полагање теста се завршава.

 

Дежурни наставници попуњене тестове пакују у кесе за враћање тестова; кесе затварају и предају председнику/ци ШМК-а.