Skip to main content
ОДЕЉЕЊЕ ДАТУМ ВРЕМЕ РАЗРЕДНИ ИСПИТИ КОМИСИЈА Број ученика
I5 18.08.2021.

среда

9:00 Рачунарство и информатика З. Петровић

С. Добросављевић

Ј. Миленковић

1
19.08.2021.

четвртак

8:00 Физичко васпитање С. Добросављевић

С. Карић

С. Симић

1
19.08.2021.

четвртак

8:30 Енглески језик- Писмени А. Ђерић Елинеау 1
20.08.2021.

петак

8:00 Хемија С. Добросављевић

И. Петровић

С. Јовићевић

1
23.08.2021.

понедељак

8:00 Основи трговине С. Добросављевић

З.Петровић

З. Манић

1
24.08.2021.

уторак

8:00 Техника продаје и услуге купцима С. Добросављевић

З. Манић

З. Петровић

1
25.08.2021.

среда

8:00 Пословна комуникација С. Добросављевић

З.Петровић

З. Манић

1
26.08.2021.

четвртак

8:00 Познавање побе С. Добросављевић

И. Петровић

З. Петровић

1
26.08.2021.

четвртак

8:00 Енглески језик- усмени С. Добросављевић

А. Ђерић Елинеау

С. Здравковић

1
27.08.2021.

петак

8:00 Историја С. Добросављевић

В. Шеварика

Ж. Милосављевић

1
30.08.2021. 8:00 Практична настава С. Добросављевић

Ј. Бранковић

М. Спасојевић

1
31.08.2021. 8:00 Математика- писмени Д. Пантелић 1
01.09.2021. 8:00 Математика – усмени М. Бранковић

Д. Пантелић

С. Ракић

1
I6 18.08.2021.

среда

9:00 Основе електротехнике А. Бојчић

С. Ђоровић

Б. Аврам

1
19.08.2021.

четвртак

8:00 Електрична постројења А. Бојчић

М. Петров

Г. Јовановић

1
 

I7

18.08.2021.

среда

9:00 Машински материјали М. Бранковић

Д. Арсеновић

Ј. Миленковић

7
19.08.2021.

четвртак

8:00 Физичко васпитање М. Бранковић

М. Јевђеновић

С. Симић

1
19.08.2021.

четвртак

.

8:00 Географија М. Бранковић

С. Јовићевић

Б. Ћеран

3
20.08.2021.

петак

8:00 Техничка механика М. Бранковић

С. Карић

С. Јовићевић

4
23.08.2021.

понедељак

8:00 Технологија машинске обраде на конвенцијалним машинама М. Бранковић

В. Вранеш

Р. Вилотић

3
24.08.2021.

уторак

8:00 Српски језик и књижевност- пиамени Д. Ђурђевић 3
25..08.2021.

среда

8:00 Српски језик и књижевност- усмени М. Бранковић

Д. Ђурђевић

М. Лаиновић

3
26.08.2021.

четвртак

8:00 Техничко цртање М. Бранковић

В. Вранеш

З. Мурић

3
27.08.2021

петак

8:00 Машинска обрада на конвенцијалним машинама М. Бранковић

З. Лукић

М. Перовић

3
30.08.2021.

понедељак

8:00 Енглески језик М. Бранковић

С. Здравковић

Д. Кањевац

3
31.08.2021.

уторак

8:00 Математика- писмени Д. Милновић 3
01.09.2021.

среда

8:00 Математика – усмени М. Бранковић

Д. Милновић

С. Ракић

3
02.09.2021. 8:00 Историја М. Бранковић

В. Шеварика

Ж. Милосављевић

2
 

I8

18.08.2021.

среда

10:00 Машински материјали Д. Милновић

Д. Арсеновић

В. Вранеш

3
19.08.2021.

четвртак

8:00 Географија Д. Милновић

С. Јовићевић

Б. Ћеран

1
19.08.2021.

четвртак

8:00 Технологија браварских радова Д. Милновић

А. Биговић

Р. Вилотић

2
20.08.2021.

петак

8:00 Техничка механика Д. Милновић

Д. Арсеновић

А. Јанковић

2
23.08.2021.

понедељак

8:00 Техничко цртање Д. Милновић

Д. Арсеновић

А. Јанковић

2
23.08.2021.

понедељак

8:30 Математика- писмени Д. Милновић 2
24.08.2021.

уторак

8:00 Српски језик и књижевност- пиамени Д. Ђурђевић 2
25.08.2021.

среда

8:00 Српски језик и књижевност- усмени Д. Милновић

Д. Ђурђевић

М. Лаиновић

 

2

26.08.2021.

четвртак

8:00 Математика- усмени Д. Арсеновић

Д. Милновић

С. Ракић

2
27.08.2021.

петак

8:00 Историја Д. Милновић

В. Шеварика

Ж. Милосављевић

1
30.08.2021.

понедељак

8:00 Енглески језик Д. Милновић

С. Здравковић

Д. Кањевац

1(поправни Д. Аћимовић)
II3 18.08.2021.

среда

9:00 Математика- писмени С. Хаџић 1
19.08.2021 8:00 Математика – усмени Б. Мићаловић

С. Хаџић

Р. Николић

1
 

II6

 

20.08.2021.

петак

8:00 Технологија машинске обраде на конвенцијалним машинама В. Вранеш

А. Јанковић

Д. Арсеновић

1
 

II7

18.08.2021.

среда

9:00 Машински елемснти Д. Илић

Д. Арсеновић

В. Вранеш

1
18.08.2021.

среда

9:00 Технишка физика Д. Илић

А. Јанковић

Н. Ковачевић

2
19.08.2021.

четвртак

8:00 Металне конструкције и процесна опрема Д. Илић

Р. Вилотић

П. Ракић

3
20.08.2021.

петак

8:00 Математика – писмени Д. Пантелић 3
23.08.2021.

понедељак

8:00 Математика Д. Илић

Д. Пантелић

С. Ракић

3