Skip to main content
ОПШТЕ ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ Напомена
31.05. 2021.

понедељак

11:00 Енглески језик-писмени С. Здравковић

 

4/ЕТПУ 4/ЕТ, 2/ЕТ
31.05. 2021.

понедељак

11:30 Енглески језик -усмени А. Бојчић

С. Здравковић

Д. Кањевац

4/ЕТПУ 4/ЕТ, 2/ЕТ
02.06.2021.

среда

11:30 Физика М.Урошевић

М. Стевановић

И. Павловић

1/МТМВО, 2/ЕТПУ, 2/МТМРТ, 2/ЕТПУ
02.06.2021.

среда

11:30  

Биологија

М. Стевановић

М.Урошевић

И. Павловић

1/ЕТЕМП, 2/МТМРТ
02.06.2021.

среда

11:30 Хемија М.Урошевић

И. Павловић

М. Стевановић

1/МТМВО
02.06.2021.

среда

13:00 Српски језик и књижевност-писмени М. Лаиновић

 

4/ЕТПУ,2/ЕТ
02.06.2021.

среда

08:30 Физичко васпитање Б. Мићаловић

С. Симић

М. Јевђеновић

4/ЕТПУ
03.06.2021.

четвртак

11:30 Географија М.Урошевић

С. Јовићевић

М. Стевановић

2/МТМРТ

 

03.06.2021.

четвртак

11:30 Историја З. Мурић

В. Шеварика

Ж. Милосављевић

2/МТМРТ, 2/ЕТПУ, 2/ЕТ
03.06.2021.

четвртак

11:00 Устав и права грађана З. Мурић

Н. Јоксимовић

Љ. Живановић

3/МБ, 2/ЕР
03.06.2021.

четвртак

11:30 Грађанско васпитање З. Мурић

С. Кеџић

Љ. Живановић

4/ПТМРМ
04.06.2021.

петак

15:00 Српски језик и књижевност-усмени А. Бојчић

М. Лаиновић

Д. Новаковић

4/ЕТПУ, 2/ЕТ
04.06.2021.

петак

15:00 Ликовна култура А. Бојчић

Д. Новаковић

М. Лаиновић

2/МТМРТ, 2/ЕТПУ
04.06.2021.

петак

13:00 Математика–писмени Р. Николић

 

1/МТМВО, 1/ЕТПУ. 2/ЕТПУ, 1/ЕТЕМП, 2/МТМРТ, 2/МТМРТ, 4/МТМРТ, 2/ЕР, 3/ЕТЕМП, 2/ЕР
07.06.2021.

понедељак

11:30 Математика – усмени С. Хаџић

Р. Николић

Ј. Миленковић

ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ напомена
31.05. 2021.

понедељак

16:30 Основи трговине З. Петровић

З. Манић

М. Спасојевић

1/ТРГ*2
01.06.2021.

уторак

13:00 Техника продаје и услуге купцима З. Манић

З. Петровић

М. Спасојевић

1/ТРГ*2
02.06.2021.

среда

12:30 Пословна комуникација З. Манић

З. Петровић

М. Спасојевић

1/ТРГ*2
03.06.2021

четвртак

11:00 Савремена пословна коресподенција Б. Г. Стефановић

Д. Петровић

З. Петровић

2/ЕТ

 

03.06.2021.

четвртак

11:00 Уставно и привредно право Б. Г. Стефановић

Н. Јоксимовић

З. Петровић

4/ЕТ
08.06.2021.

 

11:30 Рачуноводство -писмени Б. Јевђеновић

 

2/ЕТ
08.06.2021.

уторак

13.00 Рачуноводство – усмени Б. Г. Стефановић

Б. Јевђеновић

Љ. Нешковић

2/ЕТ,
08.06.2021.

уторак

13:00 Пословна информатика Б. Г. Стефановић

Ј. Миленковић

Љ. Нешковић

4/ЕТ
09.06.2021.

среда

13:00 Основи економије Д. Петровић

Јелена Бранковић

Љ. Нешковић

2/ЕТ, 2/ЕТ
09.06.2021.

среда

13:00 Пословна економија Д. Петровић

Јелена Бранковић

Љ. Нешковић

2/ЕТ
МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ напомена
31.05.2021.

понедељак

11:30 Техничко цртање С. Карић

Д. Арсеновић

В. Вранеш

1/ОМО
02.06.2021

среда

12:30 Технологија образовног профила С. Карић

Б. Милосављевић

Д. Арсеновић

3/МБ
03.06.2021.

четвртак

 

11:30 Дигитални системи и процесни рачунари С. Карић

Љ. Живановић

В. Вранеш

4/МТМРТ
04.06.2021.

петак

11.30 Технологија обраде С. Карић

Б. Милосављевић

Д. Арсеновић

2/ИНСТ
04.06.2021.

петак

11.30 Организација рада С. Карић

М. Бранковић

Д. Арсеновић

3/МБ
07.06,2021.

понедељак

13:00 Практична настава Р. Вилотић

З. Лукић

М. Сердар

3/МБ
07.06,2021.

понедељак

13:00 Машинска обрада на конвенцијалним машинама Р. Вилотић

З. Лукић

М. Сердар

1/ОМО
08.06,2021.

понедељак

13:00 Основе машинства С. Карић

Р. Вилотић

М. Бранковић

3/ETEMП
08.06.2021.

уторак

12:30 Машински елементи С. Карић

Д. Арсеновић

Н. Ковачевић

2/ИНСТ 3/МБ
08.06.2021.

уторак

12:30 Машински елементи Н. Ковачевић

С. Карић

Д. Арсеновић

2/МТМРТ
08.06.2021.

уторак

12:30 Аутоматско управљање С. Карић

М. Бранковић

Н. Ковачевић

4/МТМРТ*2
08.06.2021.

уторак

12:30 Машински материјали С. Карић

Н. Ковачевић

М. Бранковић

1/МТМРТ
09.06.2021.

среда

 

12:30 Механика -писмени

 

С. Карић

 

1/МТМРТ

2/МТМРТ

09.06.2021.

среда

 

12:30 Управљачки системи у термоенергетици С. Карић

Љ. Живановић

В. Вранеш

4/МТМРТ*2
09.06.2021.

среда

 

12:30 Технологијa мaшинске обраде С. Карић

В. Вранеш

Љ. Живановић

 

1/OМО
10.06.2021.

четвртак

13:00 Механика -усмени

 

Љ. Живановић

С. Карић

Д. Арсеновић

1/МТМРТ

2/МТМРТ

10.06.2021.

четвртак

13:00 Термоенергетски процеси С. Карић

Љ. Живановић

Д. Арсеновић

4/МТМРТ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ напомена
31.05.2021.

понедељак

11:30 Техничко цртање са нацртном геометријом С. Карић

В. Вранеш

Д. Арсеновић

1/ЕТПУ

1/ЕТПУ

1/ЕТЕМП

07.0.2021.

понедељак

11:30 Програмирање С. Ђоровић

Д. Грујић

М. Петров

2/ЕТР
07.06.2021.

понедељак

11:30 Рачунари С. Ђоровић

Д. Грујић

М. Петров

3/ЕТР
07.06.2021.

понедељак

11:30 Електрични погон гизалица и лифтова Д. Јанковић

С. Ђоровић

М. Петров

4/ЕТЕМП
07.06.2021.

понедељак

11:30 Електричне машине са испитивањем Д. Јанковић

С. Ђоровић

М. Петров

4/ЕТЕМП
07.06.2021.

понедељак

11:30 Електричне машине са испитивањем С. Ђоровић

Д. Јанковић

М. Петров

3/ЕТПУ

 

08.06.2021.

уторак

11:30 Примена рачунара у електротехници Д. Јанковић

П. Тепавац

С. Ђоровић

2/ЕТПУ 3/6
08.06.2021.

уторак

11:30 Електричне мреже и постројења Д. Јанковић

С. Марјан

С. Ђоровић

2/ЕММП
08.06.2021.

уторак

11:30 Практична настава . Ђоровић

Д. Јанковић

С. Марјан

2/ЕТР 3/ЕТПУ
08.06.2021.

уторак

11:30 Електрична вуча и вучна средства Д. Јанковић

С. Ђоровић

С. Марјан

4/ЕТЕМП
08.06.2021.

уторак

11:30 Дигитална електроника Д. Јанковић

П. Тепавац

С. Ђоровић

3/ЕТР

 

08.06.2021.

уторак

11:30 Системи аутоматског управљања Д. Јанковић

П. Тепавац

С. Ђоровић

4/ЕТА
09.06.2021.

среда

11:30 Елементи аутоматизације Д. Јанковић

П. Тепавац

М. Петров

3/ЕТПУ
09.06.2021.

среда

11:30 Мерење у електроници Д. Јанковић

П. Тепавац

М. Петров

3/ЕТР

 

09.06.2021.

среда

11:30 Мерења у аутоматици Д. Јанковић

П. Тепавац

М. Петров

4/ЕТА
09.06.2021.

среда

11:30 Основе електротехнике- писмени С. Марјан

 

2/ЕТПУ 3/6
10.06.2021.

среда

11:30 Основе електротехнике- усмени П. Тепавац

С. Марјан

С. Ђоровић

2/ЕТПУ 3/6
10.06.2021.

четвртак

11:30 Електроника 2 С. Марјан

П. Тепавац

С. Ђоровић

3/ЕТР
10.06.2021.

четвртак

11:30 Електричне инсталације и осветљење С. Марјан

С. Ђоровић

П. Тепавац

2/ЕТПУ 3/6
10.06.2021.

четвртак

11:30 Основе електротехнике С. Марјан

С. Ђоровић

П. Тепавац

ИНСТ
10.06.2021.

четвртак

11:30 Мереља у електроенергетици С. Ђоровић

С. Марјан

П. Тепавац

3/ЕТЕМП

 

10.06.2021.

четвртак

11:30 Електроника С. Ђоровић

С. Марјан

П. Тепавац

2/ЕММП

2/ЕТПУ