Списак донатора и донација након поплаве маја 2014.год.

 • Вулкан издаваштво – донација књига
 • ГИЗ, немачка Влада- Извршена поправка свих алатних машина у радионици. Добијен нов алат за реализацију практичне наставе у школским радионицама, брусилице, апарати за заваривање, симулатор за заваривање, , 51 нов рачунар за рачунарске кабинете, са пројекторима (обезбеђено и одржавање опреме). Подигнут коси кров на школској радионици; добијен материјал за молерско-фарбарске и браварске радове; санирани подови. зидне облоге у четири учионице у приземљу школске зграде. Добијена средстав за чишћење школе одмах након поплаве.
 • УНОПС- ЕУ- норвешка Влада- санција великог дела приземља школских зграда (замена подних облога, санација зидних облога, замена столарије, набавка школског намештаја за учионице у приземљу, санација управне зграде, поправке крова на старој радионици, подови и зине облоге у радионици и остало што је било неопходно уз наведене радове), нове табле за учионице, пратећа опрема. Добијена нова противпожарна опрема (апарати за гашење пожара)
 •  TRIVAGO –посредством БК фондације- 10 лап топ рачунара са пројекторима за учионице
 • Ротари клуб  Чукарица-  беле и зелене табле за учионице
 • Ротари клуб  Скадарлија- 8 интерактивних табли са пратећом опремом (лап топ и пројектор) и 3D штампач са пратећом опремом
 • Уџбеници за српски језик и књижевност- Канцеларија за младе Обреновца
 • Епархија Ваљевска, „Фондација Патријарх Павле“- донирани уџбеници за школску библиотеку које ће користити ученици школе
 • „Завет“- донација књига
  • Синдикат „Форум синдиката средњих стручних школа- Синдикат радника у просвети“- лап топ рачунар
 • ГО Обреновац- штампач (мултифункционални уређај)

Средства за чишћење простора школе

 • „Техничка школа ГСП“- сва неопходна педагошка документација за почетак школске године
 • Sity furniture“ намештај за уређење школских холова
 • Београдска берза- рачунарска опрема на коришћење (три рачунара и стручна литература за подручје рада економија)
 • Посредством Норвешке амбасаде- норвешки држављани Српског порекла- опрема за елктролабараторију
 • Samex group- мини кухиња, бојлер, ППА