Редовно школовање

У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години:

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МЕРНЕ И РЕГУЛАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ

IV степен образовања

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ

III степен образовања (ДУАЛНО)
(нови профил од шк 2014/15)

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

III степен образовања
(нови профил од шк 2014/15)

Ванредно школовање

У процесу ванредног школовања, односно преквалификације, доквалификације и завршетак започетог школовања, полазници се могу определити за неки од следећих образовних профила по подручјима рада:

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

IV степен образовања

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА МЕРНУ И РЕГУЛАЦИОНУ ТЕХНИКУ

IV степен образовања

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР

IV степен образовања

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

IV степен образовања

ПОГОНСКИ ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

IV степен образовања

ПОГОНСКИ ТЕХНИЧАР-МЕХАНИЧАР ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

IV степен образовања

ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ

IV степен образовања

МЕХАНИЧАР ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

IV степен образовања

АУТОМЕХАНИЧАР

III степен образовања

МАШИНБРАВАР

III степен образовања

ИНСТАЛАТЕР

III степен образовања

АУТОЛИМАР

III степен образовања

ЛИМАР

III степен образовања

БРАВАР

III степен образовања

МЕТАЛОСТРУГАР

III степен образовања

ЗАВАРИВАЧ

III степен образовања

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ

III степен образовања