Skip to main content

 

ПРВИ РАЗРЕД-РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2023-24
ОДЕЉЕЊЕ Предмет Група Врста Датум Недеља /месец
I-1 Математика тестирање 1. 2. 2024. 1/02
Екологија и заштита животне средине контролни задатак 21. 2. 2024. 4/02
Хемија контролни задатак 23. 2. 2024. 4/02
Техничко цртање са нацртном геометријом Прва група графички рад 23. 2. 2024. 4/02
Српски језик и књижевност писмени задатак 4. 3. 2024. 2/03
Енглески језик контролни задатак 14. 3. 2024. 3/03
Математика писмени задатак 28. 3. 2024. 5/03
Енглески језик писмени задатак 25. 4. 2024. 4/04
Техничко цртање са нацртном геометријом Друга група графички рад 5. 6. 2024. 2/06
Техничко цртање са нацртном геометријом Прва група графички рад 7. 6. 2024. 2/06
Технологија обраде тестирање 11. 6. 2024. 3/06
ОДЕЉЕЊЕ Предмет Група Врста Датум Недеља /месец
I-2 Историја контролни задатак 5. 2. 2024. 2/02
Енглески језик контролни задатак 8. 2. 2024. 2/02
Хемија контролни задатак 12. 2. 2024. 3/02
Основе електротехнике контролни задатак 26. 2. 2024. 5/02
Српски језик и књижевност писмени задатак 4. 3. 2024. 2/03
Математика писмени задатак 11. 3. 2024. 3/03
Физика контролни задатак 19. 3. 2024. 4/03
Енглески језик контролни задатак 28. 3. 2024. 5/03
Математика писмена вежба 1. 4. 2024. 1/04
Енглески језик контролни задатак 25. 4. 2024. 4/04
Математика писмени задатак 13. 5. 2024. 3/05
Енглески језик писмени задатак 23. 5. 2024. 4/05
Основе електротехнике писмени задатак 27. 5. 2024. 5/05
Математика писмена вежба 3. 6. 2024. 2/06
ОДЕЉЕЊЕ Предмет Група Врста Датум Недеља /месец
I-3 Историја контролни задатак 5. 2. 2024. 2/02
Хемија контролни задатак 12. 2. 2024. 3/02
Биологија контролни задатак 22. 2. 2024. 4/02
Енглески језик контролни задатак 23. 2. 2024. 4/02
Основе електротехнике контролни задатак 26. 2. 2024. 5/02
Српски језик и књижевност писмени задатак 5. 3. 2024. 2/03
Физика контролни задатак 19. 3. 2024. 4/03
Математика писмени задатак 1. 4. 2024. 1/04
Основе електротехнике писмени задатак 27. 5. 2024. 5/05
Математика писмени задатак 4. 6. 2024. 2/06
ОДЕЉЕЊЕ Предмет Група Врста Датум Недеља /месец
I-4 Историја тестирање 31. 1. 2024. 5/01
Математика тестирање 2. 2. 2024. 1/02
Српски језик и књижевност контролни задатак 21. 2. 2024. 4/02
Енглески језик контролни задатак 22. 2. 2024. 4/02
Биологија контролни задатак 28. 2. 2024. 5/02
Српски језик и књижевност писмени задатак 5. 3. 2024. 2/03
Принципи економије контролни задатак 6. 3. 2024. 2/03
Математика писмени задатак 29. 3. 2024. 5/03
Рачуноводство Друга група писмени задатак 8. 4. 2024. 2/04
Рачуноводство Прва група писмени задатак 11. 4. 2024. 2/04
Принципи економије контролни задатак 19. 4. 2024. 3/04
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 5. 2024. 2/05
Основи финансија тестирање 21. 5. 2024. 4/05
Рачуноводство Друга група писмени задатак 3. 6. 2024. 2/06
Рачуноводство Прва група писмени задатак 6. 6. 2024. 2/06
ОДЕЉЕЊЕ Предмет Група Врста Датум Недеља /месец
I-5 Практична настава Прва група контролни задатак 5. 2. 2024. 2/02
Практична настава Друга група контролни задатак 5. 2. 2024. 2/02
Пословна комуникација Друга група писмена вежба 8. 2. 2024. 2/02
Пословна комуникација Прва група писмена вежба 9. 2. 2024. 2/02
Практична настава Прва група писмена вежба 19. 2. 2024. 4/02
Практична настава Друга група писмена вежба 19. 2. 2024. 4/02
Енглески језик контролни задатак 22. 2. 2024. 4/02
Пословна комуникација Друга група писмена вежба 29. 2. 2024. 5/02
Пословна комуникација Прва група писмена вежба 1. 3. 2024. 1/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 6. 3. 2024. 2/03
Математика писмени задатак 11. 3. 2024. 3/03
Енглески језик контролни задатак 4. 4. 2024. 1/04
Математика писмена вежба 8. 4. 2024. 2/04
Математика писмени задатак 13. 5. 2024. 3/05
Енглески језик писмени задатак 23. 5. 2024. 4/05
Математика писмена вежба 3. 6. 2024. 2/06
ОДЕЉЕЊЕ Предмет Група Врста Датум Недеља /месец
I-6 Основе електротехнике контролни задатак 27. 2. 2024. 5/02
Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 3. 2024. 2/03
Математика писмени задатак 11. 3. 2024. 3/03
Физика контролни задатак 19. 3. 2024. 4/03
Енглески језик контролни задатак 28. 3. 2024. 5/03
Математика писмена вежба 8. 4. 2024. 2/04
Математика писмени задатак 13. 5. 2024. 3/05
Енглески језик писмени задатак 16. 5. 2024. 3/05
Математика писмена вежба 3. 6. 2024. 2/06
ОДЕЉЕЊЕ Предмет Група Врста Датум Недеља /месец
I-7 Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 3. 2024. 2/03
Енглески језик контролни задатак 15. 3. 2024. 3/03
Математика писмени задатак 5. 4. 2024. 1/04
Енглески језик писмени задатак 26. 4. 2024. 4/04
Српски језик и књижевност писмени задатак 9. 5. 2024. 2/05
Математика писмени задатак 7. 6. 2024. 2/06
ОДЕЉЕЊЕ Предмет Група Врста Датум Недеља /месец
I-8 Математика контролни задатак 28. 2. 2024. 5/02
Српски језик и књижевност писмени задатак 4. 3. 2024. 2/03
Енглески језик контролни задатак 26. 3. 2024. 5/03
Математика писмени задатак 27. 3. 2024. 5/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 5. 2024. 2/05
Енглески језик писмени задатак 14. 5. 2024. 3/05
Математика писмени задатак 29. 5. 2024. 5/05