У ову групу спадају послови у трговини, угоститељству и туризму. Ради се у трговачким кућама и представништвима, у продавницама, у туристичким агенцијама, хотелима, ресторанима итд.

Редовно школовање

У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години:

ТРГОВАЦ

III степен образовања
(нови профил од шк 2018/19)

Шта је важно за рад?

За рад у трговини, угоститељству и туризму важно је сналажење са речима и бројевима, љубазност, друштвеност, услужност, стрпљивост са људима.

Услови рада

За рад у трговини, угоститељству и туризму важно је сналажење са речима и бројевима, љубазност, друштвеност, услужност, стрпљивост са људима.

Услови рада

Ради се углавном у затвореном простору. Неки послови подразумевају одлазак на терен, теренску продају, вођење туриста на путовања, … Продавци (трговци) раде претежно стојећи и у покрету, а повремено преносе и теже терете.

Карактеристична занимања

Са трогодишњом школом:
Конобар, Кувар, Посластичар, Продавац – трговац

Са четворогодишњом школом:
Аранжер у трговини, Угоститељски техничар, Кулинарски техничар, Трговински техничар, Туристички техничар

Са високом школом струковних студија:
струковни економиста за туризам и угоститељство, струковни менаџер за гастрономију, струковни менаџер за хотелијерство, струковни менаџер за ресторатерство

Са факултетом:
дипломирани туризмолог