Оделење I-1
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и
књижевност
иницијални тест 6. 9. 2019. 1/09
Историја иницијални тест 12. 9. 2019. 2/09
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 7. 10. 2019. 2/10
Физика контролни задатак 8. 10. 2019. 2/10
Историја контролни задатак 17. 10. 2019. 3/10
Математика писмени задатак 28. 10. 2019. 5/10
Хемија контролни задатак 4. 11. 2019. 2/11
Историја контролни задатак 5. 11. 2019. 2/11
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 2. 12. 2019. 1/12
Историја тестирање 5. 12. 2019. 1/12
Математика писмени задатак 13. 1. 2020. 3/01
Оделење I-2
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Историја иницијални тест 13. 9. 2019. 2/09
Физика контролни задатак 2. 10. 2019. 1/10
Историја тестирање 4. 10. 2019. 1/10
Енглески језик контролни задатак 10. 10. 2019. 2/10
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 11. 10. 2019. 2/10
Основе
електротехнике
контролни задатак 18. 10. 2019. 3/10
Хемија контролни задатак 30. 10. 2019. 5/10
Математика писмени задатак 1. 11. 2019. 1/11
Историја контролни задатак 4. 11. 2019. 2/11
Историја тестирање 6. 12. 2019. 1/12
Математика писмени задатак 17. 1. 2020. 3/01
Оделење I-3
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Историја иницијални тест 18. 9. 2019. 3/09
Увод у
архитектуру рачунара
иницијални тест 26. 9. 2019. 4/09
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 7. 10. 2019. 2/10
Историја контролни задатак 11. 10. 2019. 2/10
Физика контролни задатак 16. 10. 2019. 3/10
Основе
електротехнике
контролни задатак 17. 10. 2019. 3/10
Математика писмени задатак 28. 10. 2019. 5/10
Историја контролни задатак 1. 11. 2019. 1/11
Хемија контролни задатак 6. 11. 2019. 2/11
Енглески језик писмени задатак 22. 11. 2019. 4/11
Историја контролни задатак 4. 12. 2019. 1/12
Математика писмени задатак 13. 1. 2020. 3/01
Оделење I-4
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и
књижевност
иницијални тест 6. 9. 2019. 1/09
Рачунарство и
информатика
Прва група тестирање 9. 9. 2019. 2/09
Рачунарство и
информатика
Друга група тестирање 9. 9. 2019. 2/09
Историја иницијални тест 13. 9. 2019. 2/09
Историја тестирање 4. 10. 2019. 1/10
Енглески језик контролни задатак 10. 10. 2019. 2/10
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 11. 10. 2019. 2/10
Математика писмени задатак 29. 10. 2019. 5/10
Историја контролни задатак 4. 11. 2019. 2/11
Рачунарство и
информатика
Прва група тестирање 11. 11. 2019. 3/11
Рачунарство и
информатика
Друга група тестирање 11. 11. 2019. 3/11
Историја тестирање 6. 12. 2019. 1/12
Принципи
економије
контролни задатак 17. 12. 2019. 3/12
Финансијско
пословање
контролни задатак 20. 12. 2019. 3/12
Математика писмени задатак 14. 1. 2020. 3/01
Оделење I-5
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Историја иницијални тест 18. 9. 2019. 3/09
Енглески језик контролни задатак 7. 10. 2019. 2/10
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 8. 10. 2019. 2/10
Историја контролни задатак 11. 10. 2019. 2/10
Математика писмена вежба 23. 10. 2019. 4/10
Историја контролни задатак 1. 11. 2019. 1/11
Хемија контролни задатак 29. 11. 2019. 5/11
Историја контролни задатак 6. 12. 2019. 1/12
Оделење I-6
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и
књижевност
иницијални тест 5. 9. 2019. 1/09
Историја иницијални тест 19. 9. 2019. 3/09
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 3. 10. 2019. 1/10
Историја контролни задатак 10. 10. 2019. 2/10
Енглески језик контролни задатак 16. 10. 2019. 3/10
Историја контролни задатак 7. 11. 2019. 2/11
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 4. 12. 2019. 1/12
Историја контролни задатак 5. 12. 2019. 1/12
Оделење I-7
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Рачунарство и
информатика
Прва група тестирање 5. 9. 2019. 1/09
Историја иницијални тест 17. 9. 2019. 3/09
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 4. 10. 2019. 1/10
Историја контролни задатак 10. 10. 2019. 2/10
Српски језик и
књижевност
иницијални тест 22. 10. 2019. 4/10
Историја контролни задатак 7. 11. 2019. 2/11
Историја контролни задатак 5. 12. 2019. 1/12
Оделење II-1
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Историја иницијални тест 17. 9. 2019. 3/09
Историја тестирање 24. 9. 2019. 4/09
Електротехника
и електроника
иницијални тест 25. 9. 2019. 4/09
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 30. 9. 2019. 5/09
Физика контролни задатак 8. 10. 2019. 2/10
Енглески језик контролни задатак 14. 10. 2019. 3/10
Технологија
обраде
писмена вежба 18. 10. 2019. 3/10
Историја контролни задатак 7. 11. 2019. 2/11
Историја контролни задатак 26. 12. 2019. 4/12
Оделење II-2
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Историја иницијални тест 16. 9. 2019. 3/09
Историја тестирање 23. 9. 2019. 4/09
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 8. 10. 2019. 2/10
Физика контролни задатак 9. 10. 2019. 2/10
Основе
електротехнике
тестирање 22. 10. 2019. 4/10
Историја контролни задатак 6. 11. 2019. 2/11
Математика писмени задатак 7. 11. 2019. 2/11
Енглески језик писмени задатак 19. 11. 2019. 4/11
Основе
електротехнике
тестирање 17. 12. 2019. 3/12
Историја контролни задатак 25. 12. 2019. 4/12
Основе
електротехнике
писмени задатак 14. 1. 2020. 3/01
Оделење II-3
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Физика контролни задатак 16. 10. 2019. 3/10
Основе
електротехнике
тестирање 25. 10. 2019. 4/10
Математика писмена вежба 28. 10. 2019. 5/10
Енглески језик писмени задатак 19. 11. 2019. 4/11
Основе
електротехнике
тестирање 20. 12. 2019. 3/12
Основе
електротехнике
писмени задатак 17. 1. 2020. 3/01
Оделење II-4
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Историја иницијални тест 16. 9. 2019. 3/09
Историја тестирање 23. 9. 2019. 4/09
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 2. 10. 2019. 1/10
Математика писмена вежба 21. 10. 2019. 4/10
Историја контролни задатак 6. 11. 2019. 2/11
Енглески језик писмени задатак 19. 11. 2019. 4/11
Пословна
информатика
Прва група практичан рад 25. 11. 2019. 5/11
Пословна
информатика
Друга група практичан рад 29. 11. 2019. 5/11
Принципи
економије
контролни задатак 20. 12. 2019. 3/12
Историја контролни задатак 25. 12. 2019. 4/12
Оделење II-5
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика писмени задатак 30. 10. 2019. 5/10
Енглески језик писмени задатак 20. 11. 2019. 4/11
Математика писмени задатак 15. 1. 2020. 3/01
Оделење II-6
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик контролни задатак 11. 10. 2019. 2/10
Електричне
инсталације
контролни задатак 16. 10. 2019. 3/10
Основе
електротехнике
тестирање 23. 10. 2019. 4/10
Математика писмени задатак 1. 11. 2019. 1/11
Математика писмени задатак 17. 1. 2020. 3/01
Оделење II-7
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Техничка
физика
контролни задатак 5. 11. 2019. 2/11
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 5. 11. 2019. 2/11
Одељење III-1
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и
књижевност
иницијални тест 16. 9. 2019. 3/09
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 30. 9. 2019. 5/09
Енглески језик контролни задатак 15. 10. 2019. 3/10
Математика писмени задатак 30. 10. 2019. 5/10
Одељење III-2
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и
књижевност
иницијални тест 4. 9. 2019. 1/09
Елементи
аутоматизације
контролни задатак 2. 10. 2019. 1/10
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 7. 10. 2019. 2/10
Електричне
машине са испитивањем
контролни задатак 16. 10. 2019. 3/10
Енглески језик писмени задатак 21. 10. 2019. 4/10
Математика писмени задатак 29. 10. 2019. 5/10
Одељење III-3
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и
књижевност
иницијални тест 4. 9. 2019. 1/09
Електроника II иницијални тест 1. 10. 2019. 1/10
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 7. 10. 2019. 2/10
Математика писмени задатак 29. 10. 2019. 5/10
Енглески језик писмени задатак 20. 11. 2019. 4/11
Одељење III-4
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и
књижевност
иницијални тест 6. 9. 2019. 1/09
Енглески језик контролни задатак 27. 9. 2019. 4/09
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 4. 10. 2019. 1/10
Рачуноводство Прва група писмени задатак 15. 10. 2019. 3/10
Рачуноводство Друга група писмени задатак 15. 10. 2019. 3/10
Енглески језик писмени задатак 21. 10. 2019. 4/10
Математика писмени задатак 30. 10. 2019. 5/10
Пословна
информатика
Друга група практичан рад 19. 11. 2019. 4/11
Пословна
информатика
Прва група практичан рад 19. 11. 2019. 4/11
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 6. 12. 2019. 1/12
Статистика писмени задатак 23. 12. 2019. 4/12
Одељење III-5
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Финансијско
пословање
контролни задатак 30. 9. 2019. 5/09
Јавне
финансије
контролни задатак 9. 10. 2019. 2/10
Електронско
пословање
тестирање 10. 10. 2019. 2/10
Енглески језик контролни задатак 15. 10. 2019. 3/10
Математика писмени задатак 30. 10. 2019. 5/10
Електронско
пословање
тестирање 21. 11. 2019. 4/11
Електронско
пословање
контролни задатак 26. 12. 2019. 4/12
Одељење III-6
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик контролни задатак 7. 10. 2019. 2/10
Електромоторни
погон
контролни задатак 22. 10. 2019. 4/10
Математика писмена вежба 24. 10. 2019. 4/10
Одељење III-7
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик контролни задатак 9. 10. 2019. 2/10
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 6. 11. 2019. 2/11
Одељење III-8
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик контролни задатак 4. 10. 2019. 1/10
Математика писмена вежба 25. 10. 2019. 4/10
Одељење IV-1
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и
књижевност
иницијални тест 5. 9. 2019. 1/09
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 3. 10. 2019. 1/10
Енглески језик контролни задатак 4. 10. 2019. 1/10
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 5. 12. 2019. 1/12
Одељење IV-2
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и
књижевност
иницијални тест 5. 9. 2019. 1/09
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 3. 10. 2019. 1/10
Електричне
машине са испитивањем
контролни задатак 14. 10. 2019. 3/10
Електрично
покретање
контролни задатак 15. 10. 2019. 3/10
Управљање
електромоторним погоном
контролни задатак 21. 10. 2019. 4/10
Математика писмена вежба 24. 10. 2019. 4/10
Енглески језик писмени задатак 21. 11. 2019. 4/11
Одељење IV-3
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и
књижевност
иницијални тест 3. 9. 2019. 1/09
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 11. 10. 2019. 2/10
Математика писмена вежба 23. 10. 2019. 4/10
Енглески језик писмени задатак 21. 11. 2019. 4/11
Одељење IV-4
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Пословна
информатика
Прва група тестирање 3. 9. 2019. 1/09
Пословна
информатика
Друга група тестирање 3. 9. 2019. 1/09
Српски језик и
књижевност
иницијални тест 6. 9. 2019. 1/09
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 4. 10. 2019. 1/10
Основи
економије
контролни задатак 14. 10. 2019. 3/10
Рачуноводство Прва група писмени задатак 17. 10. 2019. 3/10
Рачуноводство Друга група писмени задатак 17. 10. 2019. 3/10
Пословна
економија
контролни задатак 21. 10. 2019. 4/10
Пословна
информатика
Друга група практичан рад 24. 10. 2019. 4/10
Пословна
информатика
Прва група практичан рад 24. 10. 2019. 4/10
Енглески језик писмени задатак 29. 10. 2019. 5/10
Пословна
информатика
Друга група тестирање 28. 11. 2019. 5/11
Пословна
информатика
Прва група тестирање 28. 11. 2019. 5/11
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 6. 12. 2019. 1/12
Одељење IV-5
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и
књижевност
иницијални тест 6. 9. 2019. 1/09
Енглески језик контролни задатак 3. 10. 2019. 1/10
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 4. 10. 2019. 1/10
Финансијско
пословање
контролни задатак 9. 10. 2019. 2/10
Ревизија контролни задатак 11. 10. 2019. 2/10
Статистика Друга група контролни задатак 4. 11. 2019. 2/11
Статистика Прва група контролни задатак 7. 11. 2019. 2/11
Српски језик и
књижевност
писмени задатак 6. 12. 2019. 1/12
Статистика Друга група контролни задатак 9. 12. 2019. 2/12
Статистика Прва група контролни задатак 12. 12. 2019. 2/12
Статистика Друга група контролни задатак 23. 12. 2019. 4/12
Статистика Прва група контролни задатак 26. 12. 2019. 4/12