Редовно школовање

У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

IV степен образовања

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА

IV степен образовања

ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА

III степен образовања (ДУАЛНО)

ЕЛЕКТРИЧАР

III степен образовања (ДУАЛНО)

Ванредно школовање

У процесу ванредног школовања, односно преквалификације, доквалификације и завршетак започетог школовања, полазници се могу определити за неки од следећих образовних профила по подручјима рада:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

IV степен образовања

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА

IV степен образовања

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ

IV степен образовања

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПОГОНА

IV степен образовања

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

IV степен образовања

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂЕЈЕ

III степен образовања

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ

III степен образовања

ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА

III степен образовања