15 ученика

Електричне машине са својом припадајућом опремом заузимају све више места у нашим домовима, индустрији и осталим областима живота. Као и сваки технички уређај, захтевају редовна одржавања, дијагностиковање квара и поправке услед кварa, а за те послове задужен је електромеханичар за машине и опрему.