КАЛЕНДАР РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2020 / 2021 годину

 

 • 01.09.2020.год.- Први наставни дан, први час је час одељењског старешине, а затим реализација по распореду часова.

Преподневна смена- електротехника I,II,III, IV разред, економија I,II разред, трговац
Послеподневна смена- машинство I,II,III, IV разред и економија III, IV разред

Смене се мењају недељно током школске године.

 • 31.8.- 9.09.2020.год.- први  родитељски  састанак за сва одељења (први разред у школи, по две групе, а остали разреди онлајн)
 • 03.09.2020.год.- конститутивне  седнице  одељењских  већа
 • 02- 09.09.2020.год.- прва седница стручних већа за област предмета
 • 08.09.2020.год.- прва седница Педагошког колегијума
 • 01- 09.09.2020.год.- први састанак стручних актива, тимова и комисија
 • 10.09.2020.год..год.-конститутивна седница Савета родитеља
 • 10.09.2020.год.-прва седница Ученичког парламента
 • 11.9.2020. прва седница Наставничког већа
 • 14.09.2019.год.- седница Школског одбора (доношење свих неопходних докумената за рад у новој школској години)
 • Од 30.09.2020.- први преглед педагошке документације
 • Од 09-10.11.2020.год. – седнице одељењских већа- први  класификациони  период

12.11.2020.год. седница Наставничког већа

 • 11.11.2020 .год.- нерадни дан
 • 13-20.11.2020.год.- други родитељски састанак
 • Од 31.12-10.01.2021.год.- I део зимског распуста за ученике
 • 27.01.2021.год. прослава школске славе –Дан Светог Саве
 • 29.01.2021.год.- последњи наставни дан у првом полугодишту
 • 02.02. 2021.год. -седнице одељењских већа- утврђивање  успеха  ученика  на  крају  првог  полугодишта

04.02.2021.год.- седница Наставничког већа на крају првог полугодишта

 • 5- 12.02.2021.год.-Трећи родитељски састанак
 • од 01 -14.02.2021.год  II  део Зимског  распуста за ученике
 • 15-16.2.2021.-нерадни дани-Државни празник
 • 17.02.2021.год.-Први  наставни  дан  у  другом  полугодишту
 • 05-6.04.2021.год.-Седнице одељењских већа–  трећи класификациони  период за ученике завршних разреда   

07.04. 2021.год.-  седница Наставничког већа

 • 19-20.04.2021.год.- седнице одељењских већа– трећи класификациони период  за ученике незавршних  разреда  

21.04.2021.год.-  седница Наставничког већа

 • 08-16.04.2021.год.-четврти  родитељски  састанак за завршне разреде
 • 22-30.04.2021.год.-четврти  родитељски  састанак за незавршне разреде
 • 30.4.-04.05.2021. године -пролећни  распуст за ученике
 • 28.05.2021.год.-последњи наставни дан за ученике завршних  разреда
 • 31.05.2021.год.-седнице одељењских већа за завршне разреде – утврђивање успеха  на крају наставне године за ученике завршних  разреда

01.06.2021.год. –  седница Наставничког већа

 • 02-04.06.2021.год.-реализација припремне наставе за разредне, поправне и матурске испите  за ученике  завршних  разреда
 • 31.05. или 01.06.2021.год. – прослава Матурске вечери
 • 02.06.2021.год.- подела  сведочанстава за ученике завршних разреда; пријава испита 03.06.2021.
 • 03-07.06.2021.год.-родитељски састанци за одељења завршних разреда
 • 04.06.-16.06.2021.год.-полагање разредних, матурских и завршних испита
 • 17.06.2021.год.-наставничко веће-утврђивање успеха на матурском и завршном испиту
 • 18.06.2021.год-подела диплома ученицима завршних разреда
 • 18.06.2021.год.-последњи  наставни  дан за ученике  незавршних  разреда
 • 22.06.2021.год.-седнице одељењских већа – утврђивање појединачног успеха ученика на крају наставне  године  за  незавршне  разреде

24.06.2021.год. седница Наставничког већа

 • 28.06.2021.год.- подела сведочанстава и књижица за ученике незавршних разреда; родитељски састанци-упис ученика у други, трећи и четврти разред
 • 25.06.-30.06.2021.год.- припремна настава за полагање  разредних и поправних испита за ученике незавршних  разреда
 • Од 01.07.-07.07.2021.-полагање поправних испита у јунском року за ученике завршних разреда, разредних испита за ученике незавршних разреда
 • Прва половина јула упис ученика у први разред за школску 2021/22.школску годину
 • 19.08.2021.год.- седница наставничког већа
 • 19-20.08.2021.-припремна настава за полагање поправних испита
 • 19- 30.08.2021.год.- августовски испитни рок за ученике завршних и незавршних разреда
 • 31.08.2021.год.-Седница Наставничког већа
 • 31.08.2021.год.-Подела сведочанстава
 • 31.08.2021.год.- Упис ученика II, III , IV разреда након полагања разредних и поправних испита у августовском року