РАСПОРЕД БЛОК НАСТАВЕ ЗА 2020/21. ГОДИНУ

ОДЕЉЕЊЕ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ Број сати МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
I8 Бравар-заваривач 12..-23. 4.2021. 60 Школска радионица
I7 Оператер машинске обраде 12..-23. 4.2021. 60 Школска радионица
II7 Бравар-заваривач 31.5.-11.6.2021. 60 Школска радионица
II6 Оператер машинске обраде 31.5.-11.6.2021. 60 Школска радионица
III7 Оператер машинске обраде 10.- 28. 5. 2021. 90 Школска радионица
III1 Машински техничар мерне и регулационе технике 8.-12.3.2021. 30 Школска радионица
IV1 Машински техничар мерне и регулационе технике 10.-21.5. 2021. 60 Школска радионица
II3 Електротехничар рачунара 12..-23. 4.2021. 60 Школска радионица
III 6 Електромонтер мрежа и постројења 10.- 28. 5. 2021. 90 Школска радионица
III2 Електротехничар процесног управљања 14-18.12.2020. 15.-19.3.2021. 60 Школска радионица
III3 Електротехничар рачунара 14-18.12.2020. 15.-19.3.2021. 60 Школска радионица
IV2 Електротехничар процесног управљања 21-25.12.2020. 10.-21.5. 2021. 90 Школска радионица
IV3 Електротехничар рачунара 21-25.12.2020. 10.-21.5. 2021. 90 Школска радионица
I5 Трговац 12..-23. 4.2021. 60 Школска радионица
II4 Финансијски администратор 7.-11.6.2021. 30 Школска радионица
II5 Трговац 31.5.-11.6.2021. 60 Школска радионица
III4 Финансијски администратор 12..-23. 4.2021. 60 Школска радионица
III5 Трговац 10.-21. 5. 2021. 60 Школска радионица
IV4 Економски техничар 10.-14. 5. 2021. 30 Школска радионица
IV5 Финансијски администратор 10.- 28. 5. 2021. 90 Школска радионица