СПИСАК ОДЕЉЕЊА И ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА

1/1 Машински техничар  мерне и регулационе технике МЛАДЕН  ТЕШИНОВИЋ
1/2 Електротехничар процесног управљања СНЕЖАНА ЂОРОВИЋ
1/3 Електротехничар рачунара СЛАЂАНА МАРЈАН
1/4 Финансијски администратор СНЕЖАНА СИМИЋ
1/5 Трговац ЗОРАН ПЕТРОВИЋ (Е)
1/6 Електромонтер мрежа и постројења (дуално) ГОРАН  ЈОВАНОВИЋ
1/7 Оператер машинске обраде ЉИЉАНА ЖИВАНОВИЋ (М)
2/1 Машински техничар мерне и регулационе технике САБИНА ЗДРАВКОВИЋ
2/2 Електротехничар процесног управљања ДРАГАН  ЈАНКОВИЋ
2/3 Електротехничар рачунара РАДМИЛО  НИКОЛИЋ
2/4 Економски техничар ДАНИЕЛА ПЕТРОВИЋ
2/5 Финансијски администратор БИЉАНА Г. СТЕФАНОВИЋ
2/6 Електромеханичар за машине и опрему;
Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
МЛАДЕНА  УРОШЕВИЋ
2/7 Бравар-заваривач (дуално) ДРАГАН  АРСЕНОВИЋ
2/8 Машинбравар ЗОРАНА МУРИЋ
3/1 Машински техничар мерне и регулационе технике НАДА КОВАЧЕВИЋ
3/2 Електротехничар процесног управљања ВЕРИЦА ШЕВАРИКА
3/3 Електротехничар рачунара ДАНИЦА КАЊЕВАЦ
3/4 Економски техничар ДАНИЈЕЛА ЂУРЂЕВИЋ
3/5 Финансијски администратор СЛАВИЦА ДОБРОСАВЉЕВИЋ
3/6 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје;
Електромеханичар за машине и опрему
ДРАГАНА ПАНТЕЛИЋ
3/7 Бравар-заваривач (дуално) РАДИСЛАВ ВИЛОТИЋ
3/8 Аутомеханичар; Инсталатер ДРАГАНА ТОНЧИЋ ЂУКИЋ
4/1 Машински техничар за компјутерско конструисање СВЕТЛАНА  КАРИЋ
4/2 Машински техничар мерне и регулационе технике ЗОРАН ПЕТРОВИЋ (М)
4/3 Електротехничар процесног управљања ИВАНА БОГИЋЕВИЋ
4/4 Електротехничар рачунара СНЕЖАНА ХАЏИЋ
4/5 Економски техничар ЈЕЛЕНА БРАНКОВИЋ
4/6 Финансијски администратор ЉИЉАНА НЕШКОВИЋ