Економски техничар

Електромеханичар за машине и опрему

Електромеханичар за термичке расхладне уређаје

Електротехничар процесног управљања

Електротехничар рачунара

Машински техничар мерне и регулационе технике

Српски језик и књижевност – писмени испит

Теме из Српског језика и књижевности – писмени испит

Модел матурског и завршног рада