У школској 2014/15 наша школа по први пут  уписала је ученике у образовном профилу бравар-заваривач који су се школовали по кооперативном моделу образовања. Овај модел реализације наставе развијен је у оквиру пројекта Немачке развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“.

Карактеристика кооперативног модела образовања је повећан обим и унапређен квалитет практичне наставе, као и активно учешће привреде у образовању. У оквиру пројекта Немачке развојне сарадње овај модел примењен је у техничким занимањима у складу са потребама тржишта рада, а искуства из пројекта била су укључена за развој националног модела дуалног образовања у Србији.

Техничка школа у Обреновцу била је једна од првих у Србији које су почеле да примењују дуални модел образовања. Добра сарадња са локалним предузећима у којима се реализује практична настава за ученике школе подигнута је на још виши ниво. Послодавци из Обреновца и околине међу којима има и малих и средњих предузећа у приватном власништву, али и великих државних фирми, омогућили су ученицима све неопходне услове за стицање знања и вештина које ће их учинити конкурентним на тржишту рада. Поред већег броја сати који ученици проводе на учењу кроз рад у погонима фирми, обука се одвија на савременим машинама, уз стални надзор и менторство инструктора који су прошли обуке за рад са ученицима.

Од школске 2019/20.године, када је почела пуна примена Закона о дуалном образовању, предузећа која сарађују са школом преузела су све обавезе које Закон прописује, укључујући и обавезу плаћања ученика који код њих обављају учење кроз рад.

Фото галерије

Свечано отварање школе након реконструкције од поплаве 5. новембар 2014.год

Донације ГИЗ-а школи након поплаве 2014. год

Прилози локалне телевизије

Прилог TВ МАГ о дуалном профилу бравар-заваривач (изјава једног од послодаваца)

Прилог ТВ МАГ о практичном раду ученика у школи

Прилог ТВ МАГ израда клупица – практични радови ученика бравар-заваривач

Прилог ТВ МАГ о родитељском састанку који сваке године заједнички одрже ЈКП Топловод и Школа за ученике дуално бравар-заваривач пре почетка реализације учења кроз рад у Топловоду

Прилог о упису у дуалне профиле у нашој школи из 2019.год.

Прилог ТВ МАГ о добијеном апарату за симулацију заваривања кроз пројекат Реформа средњег стручног образовања који је ГИЗ спроводио у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја

Ученици имају прилику да уче и раде на савременој опреми у школи и предузећима. Захваљујући учешћу у пројектима Немачке развојне сарадње коју имплементира ГИЗ школа је, поред апарата за симулацију заваривања, добила апарат за заваривање и алате и уређаје неопходне за рад у школским радионицама (машинској и електро радионици).

Завршетком школовања ученици су у највећој мери спремни за рад у предузећу управо због оваквог начина школовања. У претходним школским годинама успешно је изведено неколико генерација.

Од укупно 108 ученика који су уписани у  претходне четири генерације и школовали се по кооперативном односно дуалном моделу, у јунском року школовање је завршило 84 ученика, од чега је  66%   по завршетку школовања нашло посао у струци.

 

Поред образовног профила бравар-заваривач, од школске 2019/20.године у нашој школи се по дуалном моделу школују и ученици у образовним профилима Електромонтер мрежа и постријења, Електричар  и Оператер машинске обраде.

У  претходном  периоду већи број локалних предузећа, укупно 13,  давало је подршку школи за упис ученика у дуалне образовне профиле, обезбеђујући ученицима све неопходне услове за квалитетну реализацију практичне наставе и учења кроз рад.

 

Тренутно подршку школи за реализацију дуалног образовања и реализацију учења кроз рад за ученике дају:

ЈП ЕПС –огранак Београд, Обреновац- Термоелектране „Никола Тесла“ А и Б

ЈКП „Топловод“ Обреновац

Фабрика картона „УМКА“ д.о.о.

„Стелит 90“ доо, Велико Поље

 

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ МОГУЋЕ ЈЕ ПРОНАЋИ НА СЛЕДЕЋЕМ САЈТУ

https://dualnoobrazovanje.rs/

Бравар – заваривач

Образовни профил бравар-заваривач развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“. Уз подршку Владе Савезне Републике Немачке пројекат спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Када заврше своје школовање ученици ће бити обучени да:

 • Изводи електроинсталатерске радове
 • Поправља кућне електроуређаје
 • Одржава индустријску електроопремуПО
 • Због употребе савремених технологија, физичка снага није предуслов за бављење овим занимањем тако да се овим послом данас пођеднако успешно могу бавити и жене.
Преузмите флајер

Електричар

Образовни профил електричар развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“. Уз подршку Владе Савезне Републике Немачке пројекат спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Када заврше своје школовање ученици ће бити обучени да:

 • Израђује и монтира делове металних, алуминијумских и пластичних конструкција механичком обрадом
 • Заварује конструкције од челика, алуминијума и пластике електролучно, гасно, МИГ-МАГ и ТНГ поступком као и лепљењем
 • Израђује и монтира делове конструкција од челика, легура и пластике механичком обрадом и заваривањем
 • Због употребе савремених технологија, физичка снага није предуслов за бављење овим занимањем тако да се овим послом данас пођеднако успешно могу бавити и жене.
Преузмите флајер

Eлектромонтер мрежа и постројења

Образовни профил eлектромонтер мрежа и постројења развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“. Уз подршку Владе Савезне Републике Немачке пројекат спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Предности школовања по овом моделу:

 • Интензивна сарадња школе и компаније у обуци ученика
 • Учење кроз рад у компанијама, на савременим уређајима и уз подршку обучених инструктора
 • Занимање тражено од стране послодаваца
Преузмите флајер