Од школске 2014/15 у нашој школи се образују ученици у образовном-профилу Бравар-Заваривач по кооперативном моделу образовања у оквиру Пројекта Реформа средњег стручног образовања у Србији (то је у Србији почетак увођења дуалног модела образовања по угледу на Немачки образовни систем-дуално образовање).

Од школске 2014/15 у нашој школи се образују ученици у образовном-профилу Бравар-Заваривач по кооперативном моделу образовања у оквиру Пројекта Реформа средњег стручног образовања у Србији (то је у Србији почетак увођења дуалног модела образовања по угледу на Немачки образовни систем-дуално образовање).

Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), у име немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), спроводи пројекат “Реформа средњег стручног образовања” у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС и уз укључивање других партнера, пре свега привреде, у имплементацију.

Циљ пројекта је да се, у оквиру формалног система средњег стручног образовања, побољша понуда инклузивног, кооперативног образовања за техничка занимања у складу са потребама тржишта

Карактеристике кооперативног модела образовања су: већи удео часова практичне наставе и то-у првом разреду један дан (6 часова), у другом разреду два дана (12 часова) и у трећем разреду три дана (18 часова). У другом и трећем разреду реализација практичне наставе је у предузећима у којима са ученицима раде обучени ментори-инструктори.

Ученици имају прилику да уче и раде на савременохј опреми у школи и у предузећима. У школи имају прилику да се обучавају и увежбају своје вештине радом на апарату за симулацију заваривања. Апарат је школи обезбедио ГИЗ кроз Пројекат Реформе средњег стручног образовања, као и алате за рад у школској радионици.

Завршетком школовања ученици су у највећој мери спремни за рад у предузећу управо због оваквог начина школовања.

Фото галерије

Свечано отварање школе након реконструкције од поплаве 5. новембар 2014.год

Донације ГИЗ-а школи након поплаве 2014. год

Прилози локалне телевизије

Прилог TВ МАГ о дуалном профилу бравар-заваривач (изјава једног од послодаваца)

Прилог ТВ МАГ о практичном раду ученика у школи

Прилог ТВ МАГ израда клупица – практични радови ученика бравар-заваривач

Прилог ТВ МАГ о родитељском састанку који сваке године заједнички одрже ЈКП Топловод и Школа за ученике дуално бравар-заваривач пре почетка реализације учења кроз рад у Топловоду

Прилог о упису у дуалне профиле у нашој школи из 2019.год.

Прилог ТВ МАГ о добијеном апарату за симулацију заваривања кроз пројекат Реформа средњег стручног образовања који је ГИЗ спроводио у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја

Школа је учествовала на првом Конкурсу пред почетак школске 2014/2015.године који је расписало Министарство просвете науке и технолошког развоја у сарадњи са ГИЗом и били смо једна од шест школа које су испуниле све постављене услове (најважније подршка привреде за пријем 30 ученика на реализацију практичне наставе, обезбеђен ментор-инструктор у предузећу за рад са ученицима и подршка јединице локалне самоуправе).

Следеће године се број школа повећао на 10 школа које су испуниле услове Конкурса, па 16 школа.

У том периоду подршку су давала следећа предузећа, обезбеђујући ученицима све неопходне услове за реализацију практичне наставе:

 • ЈП ЕПС –огранак Београд, Обреновац- Термоелектране „Никола Тесла“ А и Б;
 • ЈКП „Топловод Обреновац“;
 • Фабрика картона „УМКА“;
 • „Србоауто“ доо, Београд;
 •  ПД „ТермоВар Про“ доо Велико Поље;
 • „Стелит 90“ доо, Велико Поље;
 • „Алатница Баровић интернационал“ ;
 • „Frigoline star“ doo, Барич;
 • „МОНТ Стублине“ доо;
 • СЗБР „Милкос“;
 • СЗР „Кулић“;
 • СП „Ласта“ ад Београд.

Резултат учешћа наше школе у Пројекту Реформа средњег стручног образовања у Србији који ГИЗ спроводи у Србији са Министарством просвете, науке и технолошког развоја јесте увођење три осавремењена образовна профила у нашу образовну понуду: Бравар-заваривач, Електромонтер мрежа и постријења и Електричар.

Од школске 2019/20.године пуном применом Закона о дуалном образовању у Србији у нашој школи се школују ученици по дуалном моделу у образовним профилима Бравар-заваривач, Електромонтер мрежа и постријења и Електричар.

Подршку школи за реализацију дуалног образовања и реализацију учења кроз рад за ученике дају:

 • ЈП ЕПС –огранак Београд, Обреновац- Термоелектране „Никола Тесла“ А и Б
 • ЈКП „Топловод Обреновац“
 • Фабрика картона „УМКА“
 • „Србоауто“ доо, Београд
 • „Стелит 90“ доо, Велико Поље

Бравар – заваривач

Образовни профил бравар-заваривач развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“. Уз подршку Владе Савезне Републике Немачке пројекат спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Када заврше своје школовање ученици ће бити обучени да:

 • Изводи електроинсталатерске радове
 • Поправља кућне електроуређаје
 • Одржава индустријску електроопремуПО
 • Због употребе савремених технологија, физичка снага није предуслов за бављење овим занимањем тако да се овим послом данас пођеднако успешно могу бавити и жене.
Преузмите флајер

Електричар

Образовни профил електричар развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“. Уз подршку Владе Савезне Републике Немачке пројекат спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Када заврше своје школовање ученици ће бити обучени да:

 • Израђује и монтира делове металних, алуминијумских и пластичних конструкција механичком обрадом
 • Заварује конструкције од челика, алуминијума и пластике електролучно, гасно, МИГ-МАГ и ТНГ поступком као и лепљењем
 • Израђује и монтира делове конструкција од челика, легура и пластике механичком обрадом и заваривањем
 • Због употребе савремених технологија, физичка снага није предуслов за бављење овим занимањем тако да се овим послом данас пођеднако успешно могу бавити и жене.
Преузмите флајер

Eлектромонтер мрежа и постројења

Образовни профил eлектромонтер мрежа и постројења развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“. Уз подршку Владе Савезне Републике Немачке пројекат спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Предности школовања по овом моделу:

 • Интензивна сарадња школе и компаније у обуци ученика
 • Учење кроз рад у компанијама, на савременим уређајима и уз подршку обучених инструктора
 • Занимање тражено од стране послодаваца
Преузмите флајер