Редовно школовање

У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години:

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

IV степен образовања

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

IV степен образовања
(нови профил од шк 2014/15)

Ванредно школовање

У процесу ванредног школовања, односно преквалификације, доквалификације и завршетак започетог школовања, полазници се могу определити за неки од следећих образовних профила по подручјима рада:

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

IV степен образовања

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

IV степен образовања