Техничка школа у Обреновцу постоји већ преко 90 година. Школа има 27 одељења, која похађа око 746 уеника. Број запослених је око 100.Школа је верификована од стране Министарства просвете Републике Србије, решењем бр. 022-05-187/94-03 од 7. априла 1994. године, којим је утврђено да Школа испуњава услове , тада минималне у погледу школског простора, довољне у погледу опреме наставним средствима, потребног броја наставника, стручних сарадника и ученика. Уписана је у Регистар Окружног привредног суда у Београду под бројем Р1 -8953/95.

Школа је одиграла значајну улогу у целокупном развоју просвете и културе у Обреновцу, с полувековном историјом, лепом традицијом и истакнутим местом у нашем школству она се може поносити својим доприносом нашој култури, науци, привреди.

Наши ученици постижу запажене резултате на регионалним и републичким такмичењима. Више пута су освајали неко од прва три места на Смотрама ученичких задруга, такмичењима образовних профила на градским и републичким такмичењима из историје, литерарним такмичењима.

Назив: ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Адреса: Краља Петра I бр.12, Обреновац
Телефон, факс : (011)8721-178, ( 011)8720-489
Email : teh.skola.obr@gmail.com
Сајт: www.tsobrenovac.edu.rs
Електронски часопис: https://casopistsobrenovac.wordpress.com
ФБ страница: Tehnička škola Obrenovac
Пиб: 101214479
Матични бр.: 07094299

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ РАЗРЕД БР. РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ И ДАТУМ РЕШЕЊЕ
Машински техничар за компјутерско конструисање I- IV 022-05-187/94-03 од 17.06.2003. Министарство просвете и спорта
Машински техничар мерне и регулационе технике I- IV 022-05-187/94-03 од 22.06.2007. Министарство просвете
Машински техничар I- IV 022-05-187/94-03 од 08.06.1994. Министарство просвете
Машински техничар моторних возила I- IV 022-05-187/94-03 од 01.09.1997. Министарство просвете
Могонски техничар машинске обраде I- IV 022-05-187/94-03 од 08.06.1994. Министарство просвете
Погонски техничар-механичар за радне машине I- IV 022-05-187/94-03 од 08.06.1994. Министарство просвете
Техничар машинске енергетике I- IV 022-05-187/94-03 од 08.06.1994. Министарство просвете
Механичар термоенергетских постројења I- IV 022-05-187/94-03 од 08.06.1994. Министарство просвете
Аутомеханичар I – III 022-05-187/94-03 од 08.06.1994. Министарство просвете
Машинбравар I – III 022-05-187/94-03 од 08.06.1994 Министарство просвете
Инсталатер I – III 022-05-187/94-03 од 08.06.1994. Министарство просвете
Аутолимар I – III 022-05-187/94-03 од 08.06.1994. Министарство просвете
Лимар I – III 022-05-187/94-03 од 08.06.1994. Министарство просвете
Бравар I – III 022-05-187/94-03 од 08.06.1994. Министарство просвете
Металостругар I – III 022-05-187/94-03 од 08.06.1994. Министарство просвете
Заваривач I – III 022-05-187/94-03 од 08.06.1994. Министарство просвете
Бравар-заваривач I – III 022-05-00187/94-03 од 11.09.2015. Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Оператер машинске обраде I – III 022-05-187/94-03 од 08.06.2018. Министарство просвете, науке и технолошког развоја

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ РАЗРЕД БР. РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ И ДАТУМ РЕШЕЊЕ 
Електротехничар рачунара I- IV 022-05-187/94-03 од 22.06.2007. Министарство просвете
Електротехничар рачунара I- IV 022-05-187/94-03 од 6.03.2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Електротехничар процесног управљања I и II 022-05-00187/94-03 од 20.10.2009. Министарство просвете
Електротехничар процесног управљања III и IV 022-05-00187/94-03 од 22.12.2010. Министарство просвете
Електротехничар аутоматике I- IV 022-05-187/94-03 од 08.06.1994. Министарство просвете
Електротехничар погона I- IV 022-05-187/94-03 од 08.06.1994. Министарство просвете
Електротехничар енергетике I- IV 022-05-187/94-03 од 08.06.21994. Министарство просвете
Електромеханичар за  термичке и расхладне уређеје I 022-05-187/94-03 од 17.06.2003. Министарство просвете и спорта
Електромеханичар за  термичке и расхладне уређеје II и III 022-05-00187/94-03 oд 02.09.2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Електромеханичар за машине и опрему I – III 022-05-187/94-03 од 03.12.2004. Министарство просвете и спорта
Електромонтер мрежа  и постројења I – III 022-05-187/94-03 од 22.06.2007. Министарство просвете
Електромонтер мрежа  и постројења I – III 022-05-187/94-03 од 6.03.2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ РАЗРЕД БР. РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ И ДАТУМ РЕШЕЊЕ 
Економски техничар I- IV 022-05-187/94-03 од 26.12.2002. Министарство просвете и спорта
Финансијски  администратор I- IV 022-05-00187/94-03 од 25.03.2014. Министарство просвете, науке и технолошког развоја

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ РАЗРЕД БР. РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ И ДАТУМ РЕШЕЊЕ 
Трговац I – III 022-05-187/94-03 од 6.03.2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја