РАСПОРЕД  СМЕНА  ОД  1.СЕПТЕМБРА  2020.ГОДИНЕ

Смене се мењају недељно.

ПРЕ ПОДНЕ (смена А)
– Електротехника (од 1-4.разреда) и Трговина (од 1-3.разреда)

ПОСЛЕ ПОДНЕ (смена Б)
Машинство (од 1-4.разреда) и Економија (од 1-4.разреда)

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

Преподневна  смена:
1.час 715 до   745                                                   
2.час 750 до   820                                                       
Први велики одмор  20 минута
3.час 840 до   910                       
4.час 915 до   945
Други велики одмор 10 минута
5.час 955 до  1025
6.час 1030 до 1100        
7.час 1105 до 1135    
Послеподневна  смена:  
1.час 1330 до  1400
2.час 1405 до  1435
Први велики одмор  20 минута
3.час 1455 до  1525
4.час 1530 до 1600
Други велики одмор 10 минута
5.час 1610 до 1640
6.час 1645 до 1715
7.час 1720 до 1750

РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА УЧИОНИЦА – ШКОЛСКА 2020/2021

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ТРГОВИНА
ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧИОНИЦЕ
I-2 12
I-3 14
I-5 16
I-6 18
II-2 19
II-3 2
II-5 20
III-2 21
III-3 23
III-5 4
III-6 5
IV-2 6
IV-3 7
   
Слободне учионице За мале групе   8, 9,10,29,34 1,3
  МАШИНСТВО, ЕКОНОМИЈА
ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧИОНИЦЕ
I-1 12
I-4 14
I-7 16
I-8 18
II-1 19
II-4 20
II-6 21
II-7 23
III-1 2
III-4 4
III-7 5
IV-1 6
IV-4 7
IV-5 8
Слободне учионице За мале групе   9,10,29,34 1,3

СПИСАК ОДЕЉЕЊА И ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОД.

Oдељење Образовни профил Одељењски старешина
1/1 Машински техничар  мерне и регулационе технике НАДА КОВАЧЕВИЋ
1/2 Електротехничар процесног управљања МИРЈАНА ЛАИНОВИЋ
1/3 Електротехничар рачунара ДАНИЦА КАЊЕВАЦ
1/4 Финансијски администратор ДАНИЈЕЛА ЂУРЂЕВИЋ
1/5 Трговац СЛАВИЦА ДОБРОСАВЉЕВИЋ
1/6 Електромонтер мрежа и постројења/електричар (дуално) АЛЕКСАНДРА БОЈЧИЋ
1/7 Оператер машинске обраде ЈАСМИНА МИЛЕНКОВИЋ
1/8 Бравар-заваривач    (дуално) ДРАГАНА МИЛНОВИЋ
2/1 Машински техничар  мерне и регулационе технике СОЊА РАКИЋ
2/2 Електротехничар процесног управљања МИРЈАНА СТЕВАНОВИЋ
2/3 Електротехничар рачунара БРАТИСЛАВ МИЋАЛОВИЋ
2/4 Финансијски администратор ЉИЉАНА НЕШКОВИЋ
2/5 Трговац ДРАГАНА ПАНТЕЛИЋ
2/6 Оператер машинске обраде ВЕСНА ВРАНЕШ
2/7 Бравар-заваривач    (дуално) ДАЛИБОРКА ИЛИЋ
3/1 Машински техничар мерне и регулационе технике ДРАГАНА ТОНЧИЋ ЂУКИЋ
3/2 Електротехничар процесног управљања СНЕЖАНА ЂОРОВИЋ
3/3 Електротехничар рачунара СЛАЂАНА МАРЈАН
3/4 Финансијски администратор СНЕЖАНА СИМИЋ
3/5 Трговац ЗОРАН ПЕТРОВИЋ (Е)
3/6 Електромонтер мрежа и постројења  (дуално) ГОРАН  ЈОВАНОВИЋ
3/7 Оператер машинске обраде ЉИЉАНА ЖИВАНОВИЋ (М)
4/1 Машински техничар мерне и регулационе технике САБИНА  ЗДРАВКОВИЋ
4/2 Електротехничар процесног управљања ДРАГАН  ЈАНКОВИЋ
4/3 Електротехничар рачунара РАДМИЛО  НИКОЛИЋ
4/4 Економски техничар ДАНИЕЛА  ПЕТРОВИЋ
4/5 Финансијски администратор БИЉАНА  Г. СТЕФАНОВИЋ