РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА, школска 2019/20.год.

На основу усвојених Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика у Техничкој школи (дел. бр: 3368. од 06. 12. 2013. године), односно члана 23, 24, 25 овог документа, дежурни наставник је дужан:

  • да дође на посао најкасније 15 минута пре почетка наставе
  • да обезбеди насметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току свог дежурство обавести директора о одсуству запослених ради обезбеђења замене