ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Зорана Мурић, наставник верске наставе, руководилац дела тима Даница Кањевац, наставник енглеског језика, руководилац дела тима
Милан Сердар, наставник практичне наставе Невенка Димитријевић, педагог
Далиборка Илић, наставник српског језика и књижевности Драгана Пантелић, наставник математике
Милица Радосављевић Паликућа, психолог Аврам Бранкица, наставник електро групе предмета
Србољуб Ђурановић, представник Савета родитеља Милица Марковић, представник Ученичког парламента
Срђан Чорлија, представник локалне заједнице Рајка Бабић, директор школе