Подаци о животу и почетку рада Школе су слабо доступни. Неки подаци се могу само  реконструисати  из мало и слабо дoступног материјала.

Трагајући по документима дошли смо до неколико занимљивих података. Школске 1909/10. године основана је Трговачка школа која је са прекидима радила до 1941. године. Најдужи прекид је био 1914. – 1920. година. Са радом је почела 1920/21. године у веома тешким материјалним и кадровским условима. Имала је само два одељења.

1920. године је основана Прва занатска школа која се звала “Општа занатска школа ” и она је радила до 1928. године када добија назив “Занатско трговачка школа”. Од 1928. године школе су спојене у једну и имају два смера: занатски и трговачки.

Школске 1934/35. године мења се назив у “Стручно продужну школу ” која је сада само занатског типа. Та школа је радила до 1941. године. У току рата 1941. – 1945. године архива “Стручно продужне школе ” је уништена. После рата 1945. године Школа је почела да ради под називом “Школа ученика у индустрији и занатству”, а касније као “Школа ученика у привреди”, све до 1973. године.

Техничка школа “Буда Давидовић” постоји од 1. јула 1985. године, а од школске 2004/05. године променила је назив у Техничка школа.

Регистрована је за остваривање програмских садржаја средње стручне школе III и IV степена стручне спреме за четири подручја рада: електротехника, машинство, обрада метала, економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам.