У  Школи постоје следећи образовни профили у процесу редовног школовања у овој школској години:

Машинство и обрада метала

Електротехника

Економија, право и администрација

Трговина, угоститељство и туризам

У процесу ванредног школовања, односно преквалификације, доквалификације, полазници се могу определити за неки од следећих образовних профила по подручјима рада:

Машинство и обрада метала

Електротехника

Економија, право и администрација