Skip to main content
ОПШТЕ ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ Напомена
06.04.2021. уторак     13:00 Математика–писмени Р. Николић 1/ЕТР, 1/МТМРТ,  1/ЕТ(2) , 2/ИНСТ, 2/МТМРТ(2), 3/МБ,  4/ФА,  4/ЕТ, 4/МТМВО, 4/ЕТЕМП, 2/ИНСТ, 4/МТМРТ
07.04.2021. среда   13:30 Српски језик и књижевност писмени    М. Лаиновић  2/ИНСТ, 3/МБ,  4/ФА,
07.04.2021. среда 15:00 Физика М.Урошевић М. Стевановић И. Павловић 1/МТМРТ,  1/ЕТР, 4/ЕТЕМП, 2/МТМРТ 4/МТМРТ
07.04.2021. среда 15:00 Биологија М. Стевановић М.Урошевић И. Павловић 4/ЕТЕМП
07.04.2021. среда 15:00 Хемија М.Урошевић И. Павловић М. Стевановић 1/МТМРТ
08.04.2021. четвртак 15:00 Версака настава-православни катихизис С. Кеџић З. Мурић Љ. Живановић 2/ИНСТ, 2/ЕТП, 3/МБ,
08.04.2021. четвртак 15:00 Социологија З. Мурић С. Кеџић Љ. Живановић 3/ЕТПУ
08.04.2021. четвртак 15:00 Грађанско васпитање З. Мурић С. Кеџић Љ. Живановић 4/ЕТЕМП
08.04.2021. четвртак 15:00 Географија М.Урошевић С. Јовићевић Б. Ћеран   4/МТМРТ
09.04.2021. петак 15:00 Српски језик и књижевност- усмени А. Бојчић М. Лаиновић Н. Кнежевић 2/ИНСТ, 3/МБ,  4/ФА,
09.04.2021. петак 15:00 Музичка уметност А. Бојчић Н. Кнежевић М. Лаиновић 1/МТМРТ,  1/ЕТР,
09.04.2021. петак 15:00 Ликовна култура А. Бојчић Д. Новаковић М. Лаиновић 4/МТМРТ
13.04.2021. уторак 13.00 Енглески језик- писмени С. Здравковић 3/МБ,  4/ЕТ
14.04.2021. среда 15:00 Математика – усмени С. Хаџић Р. Николић Ј. Миленковић
15.04.2021. четвртак 15:00 Рачунарство и информатика С. Хаџић Ј. Миленковић С.Добросављевић 1/ЕТР, 2/ЕТП,
15.04.2021. четвртак 15:00 Енглески језик- усмени А. Бојчић С. Здравковић Д. Кањевац 3/МБ,  4/ЕТ
ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ напомена
14. 04. 2021. среда 14:30               Рачуноводство – писмени Б.Јевђеновић 1/ЕТ
15.04. 2021. четвртак 15:00 Рачуноводство- усмени З. Манић Б.Јевђеновић Д. Петровић 1/ЕТ
16.04. 2021. петак 15:00 Основи економије Б. Јевђеновић З. Манић Јелена Бранковић 4/ЕТ
МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ напомена
13. 04. 2021. уторак 15:00 Механика – писмени С. Карић 4/МТМРТ
15.04. 2021. четвртак 15:00 Механика – усмени Д. Арсеновић С. Карић В. Вранеш 4/МТМРТ
16.04. 2021. петак 15:00 Технологија обраде С. Карић Б. Милосављевић Д. Арсеновић 4/МТМРТ
16.04. 2021. петак 15:00 Техничко цртање С. Карић Д. Арсеновић Б.Милосављевић 3/ОМО
19.04.2021. понедељак 15:00 Хидраулика и пнеуматика Р. Вилотић С. Карић М. Бранковић 4/МТМРТ
19.04.2021. понедељак 15:00 Техничка механика Р. Вилотић С. Карић М. Бранковић 3/ОМО
20.04.2021. уторак 15:00 Машински материјали С. Карић Н. Ковачевић В. Бранеш 3/ОМО
20.04.2021. уторак 15:00 Практична настава С. Карић М. Сердар Р. Вилотић 4/МТМРТ
20.04.2021. уторак 15:00 Основе машинства С. Карић Р. Вилотић Н. Ковачевић 4/ЕТЕМП
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ напомена
15. 04. 2021. четвртак 15:00 Електротехнички материјали Д. Јанковић В. Вранеш М. Петров 4/ЕТЕМП
15. 04. 2021. четвртак 15:00 Системи аутоматског управљања Д. Јанковић П. Тепавац М. Петров 4/ЕТА
16. 04. 2021. Петак 15:00 Електроника М. Петров С. Марјан С. Ђоровић 2/ЕММП
16. 04. 2021. Петак 15:00 Електрична мерења М. Петров С. Ђоровић С. Марјан 2/ЕТП,
16. 04. 2021. Петак 15:00 Електричне инсталације и осветљење М. Петров С. Ђоровић С. Марјан 3/ЕТЕМП, 4/ЕТЕМП
16. 04. 2021. Петак 15:00 Енергетска електроника М. Петров С. Ђоровић С. Марјан 3/ЕТПУ
16. 04. 2021. Петак 15:00 Електроенергетика М. Петров С. Ђоровић С. Марјан 4/ЕТР
16. 04. 2021. Петак 15:00 Основе електротехнике М. Петров С. Ђоровић С. Марјан 2/ИНСТ,
19. 04. 2021. Понедељак 15:00 Електричне мреже и постројења Д. Јанковић С. Марјан П. Тепавац 2/ЕММП
19. 04. 2021. Понедељак 15:00 Електричне машине са испитивањем П. Тепавац Д. Јанковић С. Марјан 3/ЕТЕМП, 3/ЕТПУ
19. 04. 2021. Понедељак 15:00 Микропроцесори Д. Јанковић П. Тепавац С. Марјан 3/ЕТПУ
19. 04. 2021. Понедељак 15:00 Мерење у електроници Д. Јанковић П. Тепавац С. Марјан 4/ЕТР
19. 04. 2021. Понедељак 15:00 Основе аутоматског управљања Д. Јанковић П. Тепавац С. Марјан 4/ЕТЕМП
19. 04. 2021. Понедељак 15:00 Производња и пренос електричне енергије Д. Јанковић С. Марјан П. Тепавац 4/ЕТЕМП
19. 04. 2021. Понедељак 15:00 Мерења у аутоматици Д. Јанковић П. Тепавац С. Марјан 4/ЕТА
20.04.2021. уторак 15:00 Рачунари у системима управљања Д. Јанковић П. Тепавац С. Ђоровић 4/ЕТА
20.04.2021. уторак 15:00 Дигитална електроника Д. Јанковић П. Тепавац С. Ђоровић 4/ЕТР
21.04.2021. Среда 15:00 Мерења у електроенергетици М. Петров С. Марјан С. Ђоровић 3/ЕТПУ 4/ЕТЕМП
21.04.2021. Среда 15:00 Електротехника и електроника М. Петров С. Ђоровић С. Марјан 4/МТМРТ
21.04.2021. Среда 15:00 Електромоторни погон М. Петров С. Ђоровић С. Марјан 4/ЕТЕМП, 4/МТМРТ