Образовни профил: Електромеханичар за термичке расхладне уређаје
Наставни предмет: Практична настава
Предметни наставник:  Миодраг Петров
Тема завршног  рада
1.      Регулатори топлоте: принцип рада, испитивање исправности, уградња и везивање у струјно коло
2.      Електрична грејалица: конструкциони елеменмти, испитивање исправности, монтажа и демонтажа делова и отклањање кварова
3.      Електрични шпорет: конструкциони елементи, испитивање исправности, монтажа и демонтажа делова,отклањање кварова
4.      Термоакумулациона пећ: конструкциони елеменмти, испитивање исправности, монтажа и демонтажа делова и отклањање кварова
5.      Преливни бојлер: конструкциони елеменмти, испитивање исправности, монтажа и демонтажа делова, отклањање кварова
6.      Проточни бојлер: конструкциони елеменмти, испитивање исправности, монтажа и демонтажа делова, отклањање кварова
7.      Основни материјали у расхладној техници: врсте, особине, мере заштите при раду
8.      Расхладни компресори: врсте, конструкција, принцип рада, основни делови, расклапање и склапање делова, монтажа и демонтажа
9.      Аутоматска контрола и регулација у расхладним уређајима: конструкција, принцип рада, основни делови, расклапање и склапање делова, монтажа и демонтажа
10.  Фрижидери: основни делови и њихова функција, електрична шема, монтажа и демонтажа делова, дехидратација и пуњење расхладног система, проверавање исправности рада, отклањање кварова
11.  Замрзивачи: основни делови, њихова функција, електрична шема, монтажа и демонтажа делова, дехидратација и пуњење расхладног система, проверавање исправности рада, отклањање кварова
12.  Комбиновани фрижидери: основни делови и њихова функција, електрична шема, монтажа и демонтажа делова, дехидратација и пуњење расхладног система, проверавање исправности рада, отклањање кварова
13.  Прозорски клима уређаји: основни делови и њихова функција, електрична шема, монтажа и демонтажа делова и целог уређаја
14.  Прозорски клима уређаји: дехидратација и пуњење расхладног система, проверавање исправности рада и отклањање кварова
15.  Расхладне витрине: основни делови и њихова функција, електрична шема, монтажа и демонтажа делова
16.  Расхладне витрине: дехидратација и пуњење расхладног система, проверавање исправности рада и отклањање кварова
17.  Апарат за сушење руку: конструкциони елементи, испитивање исправности, електрична шема, отклањање кварова
18.  Машина за прање суђа: основни делови и њихова функција, монтажа и демонтажа делова
19.  Машина за прање суђа: електрична шема, испитивање, проналажење отклањање кварова
20.  Електрични вентилатоти: конструкциони елеменмти, испитивање исправности, електрична шема, отклањање кварова
21.  Прилагођавање веш машине стандардне израде за кућу у којој нема водоводне мреже
22.  Пумпа за избацивање воде у веш машини: улога, врсте, саставни делови, најчешћи кварови и њихово откалање
23.  Амортизери веш машине: врсте, детекција неисправности, замена
24.  Замена лежајева на бубњу веш машине: улога лежајева, врсте, израда, детекција неисправности и замена
25.  Регулација нивоа воде у бубњу веш машине: електро вентили, пресостати и остали елементи који учествују у регулацији нивоа воде, шема деловања и временски дијаграм
26.  Изолација расхладних уређаја: улога, врсте материјала, карактеристике, начин монтаже, кварови и начин отклањања
27.  Систем за загревање воде веш машине: грејач, термостат, програматор и остали елементи који учествују у загревању воде
28.  Програматор машине за прање веша: опис, начин функционисања, карактеристике, најчешћи кварови и начин отклањања
29.  Програматор машине за прање судова:опис, начин функционисања, карактеристике, најчешћи кварови и начин отклањања
30.  Погонски електро мотори веш машине: улога, начин функционисања, карактеристике, најчешћи кварови и начин функционисања