30 ученика

Образовни профил Електротехничар рачунара је најатрактивнији профил у нашој школи.

Након завршетка школовања ученици су оспособљени за проверавање исправности компоненти рачунара, дијагностификовање квара одређене компоненте, склапање и расклапање рачунара, познавање архитектуре рачунарског система и принципа рада сваке њене компоненте, инсталације различитих оперативних система, подешавања интернета, умрежавање рачунара, инсталације антивирус програма, коришћење услужних програма, инсталације и одржавање апликативних програма, као и програмирање апликативних програма, програмирање видео игрица и рад са базама података, познавање архитектуре и програмирање PLC контролера.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА

ОПШТЕОБРАЗОВНИ I/3 Недељна/годишња норма II /3 Недељна/годишња норма III /3 Недељна/годишња норма IV /3 Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 3/111 3/102 3/102 3/96
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2/74 2/68 2/68 2/64
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2/74 2/68 2/68 2/64
МАТЕМАТИКА 3/111 3/102 3/102 4/128
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 0+2/0+74
ИСТОРИЈА 2/74
ГЕОГРАФИЈА 2/68
ЛИКОВНА КУЛТУРА 1/37
БИОЛОГИЈА 2/74
СОЦИОЛОГИЈА
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 1/32
ФИЛОЗОФИЈА 2/64
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ /ВЕРСКА  НАСТАВА 1/37 1/34 1/34 1/32
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ I II III IV
ФИЗИКА 2/74 2/68
 ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 3+1/111+37 2+1/68+34
РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И МУЛТИМЕДИЈА 0+2/0+74
УВОД У АРХИТЕКТУРУ РАЧУНАРА 2/74
РАЧУНАРСКИ ХАРДВЕР 0+2/0+68  (блок 12)
ЕЛЕКТРОНИКА 2+1/68+34 2+1/68+34
СОФТВЕРСКИ АЛАТИ 0+2/0+68 0+2/0+68
ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ 0+3/0+102 (блок 30) 0+3/0+102 (блок 18)
ПРОГРАМИРАЊЕ 0+2/0+68 (блок 18) 0+2/0+68 (блок 24) 2+2/64+64 (блок 30)
МИКРОКОНТРОЛЕРИ И МИКРОРАЧУНАРИ 1+2/34/68 (блок 30)
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ 2+1/68/34 (блок 18)
РАЧУНАРСКА ЛОГИКА 2+1/68/34
ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 2/64
РАЧУНАРИ 3+2/96+64 (блок 30)
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА* ИЗБОРНИ 2/68
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ 2+1/66+32
ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА 3+1/96+32 (блок 30)
ПРАКТИЧНА НАСТАВА 2/74 2/68 (блок 30)