15 ученикаДУАЛНО

Предвиђено је да ученици током прве године школовања стичу основна практична знања у школској радионици.

По завршетку школовања, електромонтер мрежа и постројења ће бити обучен да:

  • Самостално изводе електроинсталатерске радове
  • Поправљају кућне електроуређаје
  • Одржавају индустријску електроопрему

Поред стицања практичних знања о раду на електричним инсталацијама у предузећима и домаћинствима, ученици ће се кроз изборне предмете додатно обучавати за уградњу савремених инсталација у системе као што су противпожарни, системи надзора, интерфони и други.

Предвиђено је да ученици током прве године школовања стичу основна практична знања у школској радионици, а током друге године проводе два дана у предузећу, а у трећој години три дана у предузећу где реализују учење кроз рад.

Ученици ће након школовања бити у могућности и започињања сопственог посла.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА

ОПШТЕОБРАЗОВНИ I/6 Недељна/годишња норма II Недељна/годишња норма III Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 3/111 2/70 2/62
СТРАНИ ЈЕЗИК 2/74 2/70 1/31
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2/74 2/70 2/62
МАТЕМАТИКА 2/74 2/70 1/31
ИСТОРИЈА 2/74
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 0+2/0+74
ГЕОГРАФИЈА 1/37
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1/35
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 1/31
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ ВЕРСКА НАСТАВА (изборни предмет) 1/37 1/35 1/31
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1/35
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ I/6 Недељна/годишња норма II Недељна/годишња норма III Недељна/годишња норма
ФИЗИКА 2/74
ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 2/74
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 0+1/0+37
ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА 0+0+6/0+0+222
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 3+1/111/37 2/70
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И ЕЛЕКТРОНИКА 2+1/70+35
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 2/74 2/70 2/62
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ, АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ 2/70
ЕЛЕКТРОПРЕМА У ИНДУСТРИЈИ 2/62
ЕЛЕКТРОПРЕМА У ИНДУСТРИЈИ 0+1/0+31
ПРАКТИЧНА НАСТАВА 0+0+12/0+0+420 (60 блок) 0+0+18/0+0+558 (60 блок)