30 ученика

Oвај образовни профил je веома перспективно занимање јер обухвата материју која се константно развија и усавршава.

Образовни профил Електротехничар процесног управљања представља синтезу више дисциплина електротехнике, као што су енергетика, аутоматика и електроника. Због тога је овај образовни профил веома перспективно занимање јер обухвата материју која се константно развија и усавршава.

Смер обухвата следеће области: Електронику и Енергетску електронику, Електричне машине, Електричне инсталације, Елементе аутоматизације, Микроконтролере, Управљање електричним погонима, Програмабилне логичке контролере, Електрична мерења, Примену рачунара у електротехници, Рачунарско управљање и програмирање. Овај образовни профил представља одличну прилику за амбициозне ученике који желе да стекну најновија сазнања из наведених области, али и за ученике који озбиљно размишљају о даљем школовању.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА

ОПШТЕОБРАЗОВНИ I/2 Недељна/годишња норма II /2 Недељна/годишња норма III /3 Недељна/годишња норма IV /3 Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 3/111 3/111 3/105 3/96
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2/74 2/74 2/70 2/64
ИСТОРИЈА 2/74 2/74
ГЕОГРАФИЈА 2/74
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 1/37
ЛИКОВНА КУЛТУРА 1/37
СОЦИОЛОГИЈА 2/70
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 1/32
ФИЛОЗОФИЈА 2/64
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2/74 2/74 2/70 2/64
МАТЕМАТИКА 4/148 4/148 4/140 4/128
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 0+2/0+74
ФИЗИКА 2/74 2/74
ХЕМИЈА 2/74
БИОЛОГИЈА 2/74
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ /ВЕРСКА НАСТАВА 1/37 1/37 1/36 1/32
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ I II III IV
 ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 3+1/111+37 3/111
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ 0+2/0+74
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 1/37
ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ 2/74
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА 1+1/37+37
ЕЛЕКТРОНИКА 2+1/74+37
МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ 2+1/70+35
ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА ) 2+1/ 70+35
ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 2/64
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ 3/111
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ 3+1/105+35 2+1/64+32
ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ 2/70 2/64
МИКРОКОНТРОЛЕРИ 2+2/70+70
ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ 3+1/96+32 (30 БЛОК)
УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНОМ 3+1/96+32 (30 БЛОК)
ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕРИ 2+2/64+64 (30 БЛОК)
ПРАКТИЧНА НАСТАВА 0+0+2/0+0+74 0+0+2/0+0+74 0+0+2/0+0+70 (60 БЛОК)