30 ученика

Продаје различите врсте робе. Kупце обавештава о квалитету, предностима, цени и условима куповине појединих врста роба. За успех у раду пожељне су добре вештине комуникације, услужност и љубазност. Осим продаје, продавац обавља и послове пријема робе и припреме за продају (прегледање, разврставање, мерење и етикетирање, уређивање полица, исписивање рачуна, паковање и издавање робе). Проверава рок трајања робе. Продавац наплаћује, води списак дневног пазара, ради са наруџбеницама, требовањима, отпремницама и другом документацијом, прави обрачун благајне и уплаћује пазар. Ради углавном у затвореном простору. Посао обавља стојећи и у сталном покрету. Повремено преноси и теже терете. Трговац може радити као продавац.

Бави се пласирањем производа на одговарајућем тржишту, успоствља контакте са потенцијалним муштеријама и презентује производ у најбољем светлу и повољним условима за купопродају.

Вештине које су неопходне код овог заната јесу елоквентност, а поред тога и позитивне карактерне особине, љубазност, искреност и остали фини манири.

Продавац (трговац) мора да има сигуран и одлучан став и да уме да освоји поверење потенцијалне муштерије у што краћем временском року. Продавац раздужује и задужује робу и сортира је приликом преузимања. Особа која се бави овим послом води рачуна о складиштењу робе као и њеној испоруци. Овај посао захтева константну покретљивост, а пожељна је и одређена физичка спремност.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА

ОПШТЕ ОБРАЗОВНИ I/5 Недељна/годишња норма II /5 Недељна/годишња норма III/5 Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 3/105 2/70 2/64
СТРАНИ ЈЕЗИК 2/70 2/70 1/32
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2/70 2/70 2/64
МАТЕМАТИКА 2/70 2/70 1/32
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 0+2/0+70
ИСТОРИЈА 2/70
ХЕМИЈА 1/35
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1/32
ГЕОГРАФИЈА 1/32
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 1/32
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ ВЕРСКА НАСТАВА (изборни предмет) 1/35 1/35
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1/32 ИСТОРИЈА
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ОСНОВИ ТРГОВИНЕ 3/105
ТЕХНИКА ПРОДАЈЕ И УСЛУГЕ КУПЦИМА 2+2/70+70 70+70
ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА 0+2/0+70
ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ 2/70 2/70
ОСНОВИ ПОСЛОВАЊА У ТРГОВИНИ 3/105
МАРКЕТИНГ У ТРГОВИНИ 3/105
КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ 2/64
НАБАВКА И ФИЗИЧКА ДИСТРИБУЦИЈА 2+2/64+64
ПСИХОЛОГИЈА ПОТРОШАЧА 2/64
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 0+2/0+64
ПРАКТИЧНА НАСТАВА 0+0+6/0+0+210 (блок 60) 0+0+12/0+0+385 (блок 60) 0+0+11/0+0+352 (блок 60)