30 ученика

Ученици раде прорачуне и конструисање машинских елемената, склопова и конструкција. Тако развијају смисао за тачност, прецизност, естетски изглед и еколошки приступ конструисању елемената и склопова.

Оспособљавају се да ове задатке решавају коришћењем рачунара, употребом програма опште намене и специјализованих програма (MS Office, CreoParametric, и др.). Успешно израђује 3D моделе и техничку документацију.