15 ученика

трогодишње образовање

Уз помоћ различитих алата и уређеја ученици се оспособљавају за рад на поправци, склапању и расклапању различитих машина и уређаја, према технолошким поступцима, отклањање кварова, замену оштећених делова, праћење рада машина, вршење редовних прегледа, контролисање тачности рада машина. Ученици су оспособљени за коришћење инструмената и уређаја за дијагностиковање квартова.

Могућност запошљавања је широка : машинска индустрија, друге гране индустрије, као и мала привреда.