Skip to main content

Измена календара рада школа део претходно планираног пролећног распуста овом изменом искористиће се за учење на даљину.
И то:

  • 15. и 16. април (среда и четвртак) је настава на даљину по утврђеним распоредима;
  • и 20.април (петак и понедељак) ученици прате пригодне едукативне садржаје у вези са празником, као и оне који су у функцији квалитетног коришћења слободног времена.
  • 21.април 2020. је наставак учења на даљину.

Промена календара образовно васпитног рада у основној и средњој школи