Skip to main content

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА  УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ/ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

Наша  школа  је  једна од 40 средњих стручних школа у којима се крајем октобра 2020.године спроводи  ПРВИ  ПИЛОТ ДРЖАВНЕ  МАТУРЕ.

Како сте већ обавештени, пилот државне матуре у нашој школи спроводи се за одељења трећег разреда, четворогодишњих образовних профила и то у одељењу 3/1- образовног профила Машински техничар мерне и регулационе технике и 3/2 -Електротехничар процесног управљања.

Ученици ће полагати овом приликом  тест за проверу знања из Српског језика и књижевности, тест из Математике и у оквиру стручног  дела испита, тест из подручја рада  (одређени стручни предмети заједнички за подручје рада ком припада образовни профил). Тестови садрже питања која су из области градива наведених предмета и група предмета, из првог и другог разреда.

Циљ првог пилота државне матуре је провера квалитета испитних задатака.

За све детаље обратити се одељењском старешини и директору школе, пратити сајт наше школе и фејсбук страницу.

Такође, важно је пратити:

Директор  школе
Рајка Бабић