Skip to main content

5 наставних даназбог продужетка зимског распуста за ученике и екскурзије за трећи и четврти разред

Р.б. Дан и датум Напомена
1. СУБОТА 16.03.2019. Ради се по распореду за ПОНЕДЕЉАК Рад у две смене Машинство (1-4 разр.) и економија (3-4 разр.) -пре подне Електротехника (1-4 разр.) и економија (1-2 разр.), трговац- после подне
Субота 23.03.2019. ЕКСКУРЗИЈА Пре подне
Субота 06.04.2019. ЕКСКУРЗИЈА Пре подне
2. СУБОТА 13.04.2019. Ради се по распореду за УТОРАК Рад у две смене Машинство (1-4 разр.) и економија (3-4 разр.) -пре подне Електротехника (1-4 разр.) и економија (1-2 разр.), трговац- после подне
3. СУБОТА 18.05.2019. Ради се по распореду за ПЕТАК Рад у две смене Електротехника (1-4 разр.) и економија (1-2 разр.), трговац -пре подне Машинство (1-4 разр.) и економија (3-4 разр.)- после подне
Субота 25.05.2019. ЕКСКУРЗИЈА
4. Часови се надокнађују као 7. час или претчас Ради се по распореду за ПОНЕДЕЉАК
5. Часови се надокнађују као 7. час или претчас Ради се по распореду за ПЕТАК

На овај начин Школа обезбеђује једнаку заступљеност свих дана у недељи током школске године ( 37×5=185 наставних дана)