30 ученика

Ради на опслуживању и подешавању аутоматских, полуаутоматских, специјалних и универзалних машина. Производи различите машинске елементе за мање сложене делове. Припрема машине, алате и материјале за рад. Обраду материјала обавља алатним машинама (струг, глодалица, бушилица и брусилица), али и нумерички управљаним машинама (нумерички струг, глодалица, бушилица и брусилица). Kористи и специјалне компјутерске програме за рад наведених нумеричких машина. Ради у затвореном простору, углавном стојећи.

По завршетку школовања ученик је оспособљен да

  • Припрема и изради делове на конвенционалним алатним машинама (струг, глодалица, бушилица, брусилица),
  • Припрами и изради делове на CNC машинама (компјутерски управљане машине
  • Самостално управља конвенционалним и CNC машинама,
  • Самостално организује радно место,
  • Самостално мерењи и контролише изратке у производном процесу,
  • Самостално примени мере заштите и безбедности на раду,
  • Развије свест о сопственим вредностима и вредностима окружења.

Практична настава је у првом разреду заступљена са 6 часова недељно у школским радионицама. Током другог разреда 14 часова (два дана) , док је у трећем разреду 21 час недељно (три дана). Реализација у предузећима биће могућа у случају дуалног образовања, односно заинтересованости привреде.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА

ОПШТЕОБРАЗОВНИ I/7 Недељна/годишња норма II /6 Недељна/годишња норма III /7 Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 3/105 2/70 2/62
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2/70 2/70 1/31
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2/70 2/70 2/62
МАТЕМАТИКА 2/70 2/70 1/31
ИСТОРИЈА 2/70
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 0+2/ 0+70
ГЕОГРАФИЈА 1/35
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1/35
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 1/35
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ВЕРСКА НАСТАВА 1/35 1/35 1/31
Изборни предмети 1/35 ИЗАБРАНИ СПОРТ 1/31 ИСТОРИЈА
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 0+3/0+105
МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 2/70
ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА 3/105
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 3/105
ТЕХНИЧКА ФИЗИКА 2/70
ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА* 0+3/0+105 0+3/0+105 0+2/0+62
МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА** 0+0+6/0+0+210 (60 блок) 0+0+12/0+0+420 (60 блок) 0+0+12/0+0/372 (30 блок)
ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА 0+2/0+62
МАШИНСКА ОБРАДА НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА** 0+0+6/0+0/186 (60 блок)