Skip to main content

На конкурсу Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2019. годину, под називом „Сазнали на семинару – применили у пракси“  наша школа је одлучила да учествује после недавно одржаног  семинара ,,Стратегије коришћења наставних садржаја у настави/учењу’’, ауторке Славице Радаљац. Aплицирали смо са веома занимљивом идејом,  у чијој реализацији су, осим ученика и наставника, учествовали  и поједини чланови помоћног особља школе као и директорка и њена заменица.  Чак 150 ученика школе, машинског, електро и економског смера  је учествовало у примеру интегрисане (обједињене) наставеиако припадају различитим годинама и смеровима.

Како је то могуће?

На идеју су дошли ученици треће године машинског смера у жељи да промовишу Ученичку компанију Мерачи притиска, коју су основали почетком ове школске године. Покренули су акцију “ПрЕтисак – пре и после” (мерење притиска на почетку и крају часа) како би на тај начин  све у школи упознали са својом компанијом и њеном делатношћу.

Њихови другари из прве године су на часу Рачунарства и информатике  израдили табелу неопходну за упис измерених вредности крвног притиска. После спроведене акције мерења притиска, у којој су добровољци били ученици, наставници, помоћна радница, домар, директорка и њена заменица, подаци су обрађени на часовима Статистике (трећа година ) да би се видели односи између мерења притиска пре и после часа.  Све су испратили  трећаци, на  часу Српског језика и књижевности, који су  о тој акцији направили  вест.

Ово је јединствен пример интегрисане наставе ученика и наставника различитих смерова и разреда у Техничкој школи  који су на овај начин остварили међусобну интеракцију и реализовали  веома оригиналне часове оријентисане ка исходима уз примену Блумове таксономије.

Уједно, ово је била и пилот активност  Мерача притиска, који спремају нове активности, овога пута усмерене ка хуманитарним циљевима.

Ауторке интегрисане наставе су: Љиљана Живановић, Даниела Петровић, Славица Добросављевић и Мирјана Лаиновић.