Skip to main content

ОПШТЕ ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
04.06.2019.уторак 12:30 Енглески језик С. Здравковић А.Ђерић З. Рајишић
04.06.2019.уторак 12:30 Ликовна култура А.Бојчић Д. Новаковић Н. Кнежевић
04.06.2019.уторак 12:30 Музичка уметност А.Бојчић Н. Кнежевић Д. Новаковић
04.06.2019.уторак или 15:00 Физичко васпитање С. Симић Д. Ђукић Б. Мићаловић Дом културе
06.06.2019.четвртак 09:00 Физичко васпитање С. Симић Д. Ђукић Б. Мићаловић Дом културе
05.06.2019.среда 12:30 Биологија М. Стевановић М. Урошевић О. Станојевић
05.06.2019.среда 12:30 Физика М. Урошевић М. Стојановић О. Станојевић

ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
05.06.2019.среда 13:30 Рачуноводство писмени ( 1. и 3. разред) Б. Јевђеновић Б. Грађански
05.06.2019. 13:30 Статистика писмени Љ. Нешковић
05.06.2019. 13:30 Економика и организација предузећа ( електротехника.) Ј. Бранковић
07.06.2019.петак 13:30 Рачуноводство 1 раз. усмени Б. Грађански
07.06.2019. 13:30 Рачуноводство 3 раз. усмени Б. Јевђеновић
07.06.2019. 13:30 Статистика усмени Љ. Нешковић
07.06.2019. 13:30 Пословна економија Д. Петровић
07.06.2019. 13:30 Основи економије З. Манић
07.06.2019. 13:30 Финансијско пословање З. Манић
07.06.2019. 13:30 Финансијско рачуноводствена обука Љ. Нешковић

МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
05.06.2019.среда 10:00 Механика–писмени 4. степен С. Карић
07.06.2019.петак 13:30 Техничко цртање(електро ) В.Вранеш
07.06.2019. 13:30 Техничко цртање Д. Арсеновић
07.06.2019. 13:30 Испитивање машинских елемената Д. Арсеновић
07.06.2019. 13:30 Конструисање М. Тешиновић
07.06.2019. 13:30 Електротехнички материјали ( електро) В. Вранеш
07.06.2019. 13:30 Термодинамика З. Петровић
07.06.2019. 13:30 Технологија образовног профила АМ М. Бранковић
07.06.2019. 13:30 Механика 3. степен ( усмени ) С. Карић
07.06.2019. 13:30 Механика 4. степен усмени С. Карић
07.06.2019. 13:30 Практична настава 2. Разред МТМРТ М. Перовић
07.06.2019. 13:30 Техника мерења М. Бранковић
07.06.2019. 13:30 Организација рада М. Бранковић

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
06.06.2019.четвртак 12:30 Основе електротехнике – писмени4. степен ЕР; ЕТПУ С. Ђоровић
06.06.2019. 12:30 Електрична мерења С. Марјан
06.06.2019. 12:30 Електроника С. Марјан
06.06.2019. 12:30 Електроника 1 С. Марјан
06.06.2019. 12:30 Електроника 2 ЕТА С. Ђоровић
06.06.2019. 12:30 Примена рачунара у електротехници. Б. Аврам
07.06.2019. петак 12:30 Основе електротехнике 4. степен усмени С. Ђоровић
07.06.2019. 12:30 Основе електротехнике 3. степен усмени С. Марјан
07.06.2019. 12:30 Практична настава 1.раз ЕТПУ Д. Јанковић
07.06.2019. 12:30 Практична настава 2.раз ЕТПУ М. Петров
07.06.2019. 12:30 Практична настава 2.раз ЕР Д. Јанковић
07.06.2019. 12:30 Практична настава 3.раз ЕТПУ Д. Јанковић
07.06.2019. 12:30 Електричне инсталације и осветљење С. Ђоровић
07.06.2019. 12:30 Електротехнички материјали В. Вранеш
07.06.2019. 12:30 Електроичне машине са испитивањем А. Галић
07.06.2019. 12:30 Електричне машине са регулацијом ЕМП
07.06.2019. 12:30 Ел. покретање А. Галић
07.06.2019. 12:30 Енергетска електроника С. Ђоровић
07.06.2019. 12:30 Управљање ЕМП
07.06.2019. 12:30 Мерења у електроенергетици С. Марјан
07.06.2019. 12:30 Електротермички уређаји

ОПШТЕ ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЧ учионица
10.06.2019.понедељак 11:00 Српски језик и књижевност писмени А. Бојчић
11.06.2019.уторак 13:30 Српски језик и књижевност усмени А. Бојчић М. Лаиновић
11.06.2019.уторак 13:30 Математика–писмени Р. Николић
12.06.2019.среда 12:30 Математика – усмени С. Добросављевић Р. Николић Д. Пантелић
12.06.2019.среда 12:30 Информатика С. Добросављевић Ј. Миленковић
12.06.2019. 12:30 Пословна информатика Ј. Миленковић
13.06.2019.четвртак 12:30 Версака настава-православни катихизис З. Мурић М. Павловић
13.06.2019. 12:30 Устав и права грађана Н. Јоксимовић
13.06.2019. 12:30 Право Н. Јоксимовић
13.06.2019. 12:30 Грађанско васпитање М. Павловић
13.06.2019. 13:30 Социологија Љ. Живановић С. Кеџић В. Шеварика
13.06.2019. 13:30 Историја В. Шеварика М. Павловић С. Кеџић