Skip to main content

RASPORED-POLAGANJA-MATURSKIH-I-ZAVRŠNIH-JUN-2019

ОДЕЉЕЊЕ ДАТУМ ВРЕМЕ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА НапоменаБр.учионице
IV1, IV2, IV3, IV4, IV5, IV6 10.06.2019. понедељак 11:30 Српски језик и књижевност Д. Илић
И. Богићевић
Д. Ђурђевић
Писмени испит
IV1 11.06.2019. уторак 13.30 Математика С. Карић
С. Хаџић
С. Ракић
Уч.бр.6
IV1 11.06.2019.уторак 11.00 Испитивање машинских конструкција С. Карић
Д. Арсеновић
М. Тешиновић
Уч.бр.6
IV2 11.06.2019. уторак 13:00 Управљачки системи у термоенергетици М. Бранковић
З. Петровић
M. Павловић
Уч.бр.19
IV3 12.06.2019. среда 11:00 Математика И. Богићевић
С. Хаџић
С. Ракић
Уч.бр.2
IV3 12.06.2019. среда 12.30 Електрична мерења и мерења у електроенергетици И. Богићевић
С. Ђоровић
А. Галић
Уч.бр.4
IV3 12.06.2019. среда 12.30 Електроника и енергетска електроника И. Богићевић
С. Ђоровић
А. Галић
Уч.бр.4
IV3 12.06.2019. среда 12.30 Управљање електромоторним погоном И. Богићевић
С. Ђоровић
А. Галић
Уч.бр.4
IV3 12.06.2019. 12.30 Електрично покретање И. Богићевић
А. Галић
С. Ђоровић
Уч.бр.4
IV4 12.06.2019. среда 11:00 Математика И. Богићевић
С. Хаџић
С. Ракић
Уч.бр.2
IV4 12.06.2019. среда 12:30 Рачунарске мреже и комунукације С. Хаџић
Д. Грујић
Б. Аврам
Уч.бр.2
IV4 12.06.2019. среда 12:30 Рачунари С. Хаџић
Б. Аврам
П. Тепавац
Уч.бр.2
IV5 11.06.2019. уторак 09:00 Маркетинг Н. Јоксимовић
Ј. Бранковић
З. Манић
Уч.бр.5
IV5 11.06.2019. уторак 09:00 Пословна економија Н. Јоксимовић
Ј.Бранковић
З. Манић
8Ученика Уч.бр.8
IV6 11.06.2019. уторак 11:00 Испит за проверу стручно теоријских знања Д. Петровић
Б.Г.Стефановић
Б. Јевђеновић
Уч.бр.7 и 9
IV1 13.06.2019. четвртак 11:00 Моделирање машинских елемената и конструкција С. Карић
В.Вранеш
М. Тешиновић
IV1 13.06.2019. четвртак 11:00 Конструисање С. Карић
М. Тешиновић
В. Вранеш
IV2 13.06.2019. четвртак 13:30 Практична настава З. Петровић
М. Сердар
М. Бранковић
Уч.бр.19
IV3 14.06.2019. петак 10:00 Електричне инсталације и осветљење И. Богићевић
С. Ђоровић
А. Галић
Уч.бр.6
IV3 14.06.2019. 10:00 Управљање електромоторним погоном И. Богићевић
С. Ђоровић
А. Галић
Уч.бр.6
IV3 14.06.2019. 08:00 Микроконтролери И. Богићевић
И. Миленковић
А. Галић
Уч.бр.6
IV3 14.06.2019. петак 08:00 Програмабилни логички контролери И. Богићевић
И. Миленковић
А. Галић
Уч.бр. 6
IV4 14.06.2019 петак 14:00 Програмирање С. Хаџић
Д. Грујић
Б. Аврам
Уч.бр.2
IV4 14.06.2019. петак 12:30 Рачунари С. Хаџић
Б. Аврам
П. Тепавац
Уч.бр.2
IV4 14.06.2019. петак 12:30 Основе аутоматског управљања С. Хаџић
П. Тепавац
Б. Аврам
Уч.бр.2
IV4 14.06.2019. петак 14:00 Рачунарске мреже и комунукације С. Хаџић
Д. Грујић
Б. Аврам
Уч.бр.2
IV5 13.06.2019. четвртак 10:00 Рачуноводство Ј.Бранковић
Б. Јевђеновић
Б.Г.Стефановић
Уч.бр.5
IV6 12.06.2019. среда 11:00 Матурски практични рад Љ. Нешковић
З. Петровић
Ментор
Редни бр. уч.1-15 Уч.бр.31
IV6 13.06.2019. четвртак 11.00 Матурски практични рад Љ. Нешковић
З. Петровић
Ментор
Редни бр. уч.16-30 Уч.бр.31
ЕММО III6 13.06.2019. четвртак 12:30 Практична настава Д. Пантелић
М. Петров
А. Галић
Уч.бр.11
ЕМТРУ III6 13.06.2019. четвртак 13:30 Практична настава Д. Пантелић
М. Петров
Д. Јанковић
Уч.бр. 11
АУТ. III8 13:06.2019. четвртак 11:00 Практична настава Д. Ђукић
С. Стевовић
М. Бранковић
Уч.бр.7
ИНСТ. III8 13:06.2019. четвртак 11:00 Практична настава Д. Ђукић
С. Стевовић
Н. Ковачевић
Уч.бр.7
БР. ЗАВ. III7 10.06.2019. понедељак 08:00 Теоријски део Р. Вилотић
З. Лукић
Уч.бр.9 Уч.бр.7
БР. ЗАВ. III7 10.06. 11.06. 12.06. 13.06. 14.06. Р. Вилотић
З. Лукић
М. Перовић
Ментор

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА:

Финансијско пословање
Пословна економија
Рачуноводство

Уторак 11.06.2019.од 11:00 до 14:00

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧИОНИЦЕ (Редни број ученика у прозивнику) ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ
IV6 (финансијски администратор) 7 ( 1-14) Ђерић Александра
Ковачевић Нада
IV6 (финансијски администратор) 9 (15-28) Симић Снежана
Вранеш Весна

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ-ПИСМЕНИ Понедељак 10.06.2019. од 11:30 до 14:30

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧИОНИЦЕ ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ
IV1, IV2, IV3, IV4, IV5, IV6 4,5, 6, 7, 8, 9, 10 Д. Илић
И. Богићевић
Д. Ђурђевић
Одељењски старешина
IV1 4 Милена Павловић
Александар Галић
IV2 5 Бранкица Аврам
Иван Миленковић
IV3 6 Гајић Саво
Славко Стевовић
IV4 7 Биљана Јевђеновић
Миjодраг Петров
IV5 8 Петар Тепавац
Јасминка Бранковић
IV6 9(ученици у прозивнику од броја 1-14) Наташа Јоксимовић
Драгана Тончић Ђукић
IV6 10(ученици у прозивнику од броја 15-28) Братислав Мићаловић
Зорана Раjшић

ЗАВРШНИ ИСПИТ БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ

ДАТУМ ВРЕМЕ Место реализације (школа и предузећа) КОМИСИЈЕ
д 10.-17.06.2019.године Од 8.00 ШКОЛА
“МОНТ СТУБЛИНЕ „
„ФАБРИКА КАРТОНА-УМКА“
„АЛАТНИЦА БАРОВИЋ“
ЈКП „ТОПЛОВОД ОБРЕНОВАЦ“
„Л.М.МОНТ“
„ТЕРМОВАР“
„СТЕЛИТ 90“
Р. Вилотић
З. Лукић
М. Радовановић
Р. Вилотић
З. Лукић
М. Радовановић
Р. Вилотић
З. Лукић
А. Пантић
Р. Вилотић
З. Лукић
М. Јевтић
С.Живановић