Skip to main content

Смене се мењају недељно.

ПРЕ ПОДНЕ (смена А)

– Електротехника (од 1-4.разреда) и Трговина (од 1-3.разреда)

ПОСЛЕ ПОДНЕ (смена Б)

Машинство (од 1-4.разреда) и Економија (од 1-4.разреда)

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

Преподневна смена:
1.час 715 до 745
2.час 750 до 820
Први велики одмор 20 минута
3.час 840 до 910
4.час 915 до 945
5.час 955 до 1025
Други велики одмор 10 минута
6.час 1030 до 1100
7.час 1105 до 1135
Послеподневна смена:
1.час 1330 до 1400
2.час 1405 до 1435
Први велики одмор 20 минута
3.час 1455 до 1525
4.час 1530 до 1600
5.час 1605 до 1635
Други велики одмор 10 минута
6.час 1645 до 1715
7.час 1720 до 1750

РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА УЧИОНИЦА – ШКОЛСКА 2020/2021

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ТРГОВИНА
ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧИОНИЦЕ
I-2 12
I-3 14
I-5 16
I-6 18
II-2 19
II-3 2
II-5 20
III-2 21
III-3 23
III-5 4
III-6 5
IV-2 6
IV-3 7
Слободне учионице За мале групе 8, 9,10,29,34 1,3
МАШИНСТВО, ЕКОНОМИЈА
ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧИОНИЦЕ
I-1 12
I-4 14
I-7 16
I-8 18
II-1 19
II-4 20
II-6 21
II-7 23
III-1 2
III-4 4
III-7 5
IV-1 6
IV-4 7
IV-5 8
Слободне учионице За мале групе 9,10,29,34 1,3

СПИСАК ОДЕЉЕЊА И ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОД.

Одељење Образовни профил Одељењски старешина
1/1 Машински техничар мерне и регулационе технике НАДА КОВАЧЕВИЋ
1/2 Електротехничар процесног управљања МИРЈАНА ЛАИНОВИЋ
1/3 Електротехничар рачунара ДАНИЦА КАЊЕВАЦ
1/4 Финансијски администратор ДАНИЈЕЛА ЂУРЂЕВИЋ
1/5 Трговац СЛАВИЦА ДОБРОСАВЉЕВИЋ
1/6 Електромонтер мрежа и постројења/електричар (дуално) АЛЕКСАНДРА БОЈЧИЋ
1/7 Оператер машинске обраде ЈАСМИНА МИЛЕНКОВИЋ
1/8 Бравар-заваривач (дуално) ДРАГАНА МИЛНОВИЋ
2/1 Машински техничар мерне и регулационе технике СОЊА РАКИЋ
2/2 Електротехничар процесног управљања МИРЈАНА СТЕВАНОВИЋ
2/3 Електротехничар рачунара БРАТИСЛАВ МИЋАЛОВИЋ
2/4 Финансијски администратор ЉИЉАНА НЕШКОВИЋ
2/5 Трговац ДРАГАНА ПАНТЕЛИЋ
2/6 Оператер машинске обраде ВЕСНА ВРАНЕШ
2/7 Бравар-заваривач (дуално) ДАЛИБОРКА ИЛИЋ
3/1 Машински техничар мерне и регулационе технике ДРАГАНА ТОНЧИЋ ЂУКИЋ
3/2 Електротехничар процесног управљања СНЕЖАНА ЂОРОВИЋ
3/3 Електротехничар рачунара СЛАЂАНА МАРЈАН
3/4 Финансијски администратор СНЕЖАНА СИМИЋ
3/5 Трговац ЗОРАН ПЕТРОВИЋ (Е)
3/6 Електромонтер мрежа и постројења (дуално) ГОРАН ЈОВАНОВИЋ
3/7 Оператер машинске обраде ЉИЉАНА ЖИВАНОВИЋ (М)
4/1 Машински техничар мерне и регулационе технике САБИНА ЗДРАВКОВИЋ
4/2 Електротехничар процесног управљања ДРАГАН ЈАНКОВИЋ
4/3 Електротехничар рачунара РАДМИЛО НИКОЛИЋ
4/4 Економски техничар ДАНИЕЛА ПЕТРОВИЋ
4/5 Финансијски администратор БИЉАНА Г. СТЕФАНОВИЋ