ПРОМОЦИЈА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Мотивисање  ученика осмог разреда за упис у Техничку школу реализујемо на следеће начине:

Представљање образовних профила које ученици осмог разреда могу уписати на Сајмовима образовања које организују основне школеПрезентацију Школе поверавамо ученицима уз надзор одговорних наставника. На овај начин подстичемо развој идеја наших ученика, поспешујемо комуникационе вештине, вештину презентовања. Излажу се практични радови ученика подручја рада машинство и електротехника, чиме промовишемо радове наших ученика и њихове способности.

Представљање школе ученицима осмог разреда у организовањем посета нашој школиСвака основна школа је наш гост одређеног дана. Домаћини су наши ученици другог, трећег или четвртог разреда који су похађали основну школу која је тог дана гост.Презентацију о образовним профилима раде ученици уз помоћ својих професора, представљају практичне радове наших ученика, одговарају на питања основаца.Ученике госте проводе по тачно утврђеном плану и распореду по целој школи, тако да сви ученици осмог разреда добију све важне информације о три подручја рада.У промотине сврхе при овим посетама ученика осмог разреда приказују се спот, који је пројекат наших ученика, као и кратак промотивни филм о школи.

Подршка ромској деци при упису у средњу школу, реализује се у сарадњи са сарадницима ГИЗа кроз разговоре са родитељима, ученицима и организовање радионица уз презентацију свих наших образовних профила, а посебно се промовише профил бравар- заваривач.

Организује се и рад са ученицима којима неопходна додатна подршка током учења и рада, посебан акценат је на реализацији практичне наставе.

КВИС Тим Техничке школе