Каријерно саветовање помаже нашим ученицима да разумеју властите циљеве и аспирације, професионалне и личне потенцијале, да доносе одлуке утемељене на информацијама, посвете се активностима и управљају променама у својој каријери, било да су оне планиране или непланиране.

Методе и динамика каријерног саветовања често су директно условљени баријерама које морају да се савладају да би се нашло одговарајуће запослење или сагледале нове перспективе у каријери. Циљ активности каријерног саветовања јесте боље разумевање и препознавање властитих потреба и интересовања, решавање каријерних дилема везаних за професионални развој и развијање свести о вештинама потребним за активно управљање каријером. Саветовање је у највећој мери усмерено на индивидуални план и специфичне потребе, помоћ при састављању радне биографије, тражење посла/праксе, конкурисање за стипендију.

Ученицима предочавамо и могућности професионалног саветовања са обученим и сертификованим консултантима, као и онлајн саветовање – приступ текстовима, материјалима, алатима и тестовима за самостално вежбање; комуникација са каријерним саветницима преко имејла и програма Скyпе и сличних програма;

  • Индивидуално саветовање ученика (и родитеља по потреби)- реализација је поверена наставницима стручних предмета и наставницима практичне наставе наше школе, као и члановима Тима КВИС.
  • Мотивисање ученика за рад и учење врши се у оквиру редовне (теоријске и практичне) наставе, ваннаставних активности , такмичења, кроз волонтерске активности и хуманитарни рад. Кроз све наведене активности ученици се  подстичу  да упознају и открију сопствене таленте, вештине и знања, да унапреде постојеће компетенције развијене током школовања.